Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 2:  Ord for antall like sidegrupper i et molekyl

(Merk deg at ordene for 1-4 sidegrupper er forskjellig fra ordene for 1-4 C-atomer i hovedkjeden slik tabell 1 viser.)

 

(1 mono-) 6 heksa-
2 di- 7 hepta-
3 tri- 8 okta-
4 tetra- 9 nona-
5 penta- 10 deka-

 

 

 

 

 

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 09:51 - Sist endret 19. sep. 2011 10:18