Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 3:  Funksjonelle grupper som bare oppgis med forstavelser

 

(I tabellen er flere grupper tatt med enn du støter på i videregående skole.)

 

Gruppe Forstavelse
-F fluor-
-Cl klor-
-Br brom-
-I jod-
=N2 diazo-
-NO nitroso-
-NO2 nitro-
-OR* R*-oksy-

 

* R står for en alkyl- eller arylgruppe. Hvis R er metyl, etyl, propyl, butyl eller fenyl, forkortes forstavelsen R-oksy-. Eksempel: metoksy (ikke metyloksy).

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 09:45 - Sist endret 19. sep. 2011 10:18