Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 6:  Bindinger fra hydrokarbongruppe og endelsen i navnet på gruppen

 

 

 1 enkeltbinding          -yl         2 enkleltbindinger           -diyl     3 enkeltbindinger                              -triyl
      1 dobbeltbinding            -yliden   1 dobbelbinding og 1 enkeltbinding   -ylyliden
      1 trippelbinding                                  -ylidyn
Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 10:01 - Sist endret 19. sep. 2011 10:20