Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 7:  Tillatte trivialnavn på noen hydrokarbongrupper.  

 

 

Formel Navn
-CH2- metylen
-CH2-CH2- etylen
CH2=CH- vinyl
CH2=CH-CH2- allyl
C6H5- fenyl
-C6H4- fenylen
C6H5-CH2- benzyl
C6H5-CH=CH- styryl
(CH3)2CH- isopropyl
(CH3)2CH-CH2- isobutyl
CH3-CH2-CH(CH3)- sec-butyl
(CH3)3C- tert-butyl
Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 10:04 - Sist endret 19. sep. 2011 10:20