Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 8 Tillatte navn på anion av karboksylsyre - fra engelsk

 

 

Formel syre

Systematisk navn syre (trivialnavn)

Engelsk navn på syren Anion Tillatt anionnavn
HCOOH metansyre (maursyre) formic acid HCOO- format
CH3COOH

etansyre (eddiksyre)

acetic acid CH3COO- acetat
CH2=CHCOOH propensyre (akrylsyre) acrylic acid CH2=CHCOO- akrylat
CH3CH(OH)COOH

2-hydroksypropansyre (melkesyre)

lactic acid CH3CH(OH)COO- laktat
CH3COCOOH

2-oksopropansyre (pyrodruesyre)

pyruvic acid CH3COCOO- pyruvat
CH3CH2CH2COOH

butansyre (smørsyre)

butanoic acid CH3CH2CH2COO- butanat (sys. navn)
HOOC-COOH etandisyre (oksalsyre) oxalic acid  -OOC-COO- oksalat
HOOC-CH2-CH2-COOH butandisyre (ravsyre) succinic acid -OOC-CH2-CH2-COO- suksinat
HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH

2,3-dihydroksybutandisyre (vinsyre) 

tartaric acid   -OOC-CH(OH)-CH(OH)-COO- tartrat 
C15H31COOH heksadekansyre (palmitinsyre) palmitic acid C15H31COO- palmitat
C17H35COOH oktadekansyre (stearinsyre)  stearic acid C17H35COO-   stearat
HOOC-C6H4-COOH 1,2-benzendikarboksylsyre (ftalsyre) phthalic acid   -OOC-C6H4-COO-  ftalat
HOOC-C6H4-COOH 1,4-benzendikarboksylsyre (tereftalsyre) terephthalic acid  -OOC-C6H4-COO- tereftalat

 

 

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 10:05 - Sist endret 19. sep. 2011 10:20