Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 9:  Navn på noen vanlige nitrogenforbindelser

 

 

  IUPAC før 1993 IUPAC etter 1993
NH3 ammoniakk azan
NH2-NH2 hydrazin diazan
NH2-OH hydroksylamin  hydroksylamin
NH2-CO-NH2 urea  urea
NH2-CO-NH-CO-NH2 biuret  biuret
Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 10:07 - Sist endret 19. sep. 2011 10:20