Møte 6/2018 i Programrådet for kjemiprogrammene.

Saksliste og referat.

Orienteringssaker

  • Statusoppdatering fra emnekomite for KJM2500 - Syntese og karakterisering.
  • Status for nytt opplegg for generisk kompetanse for masterprogrammene.

Godkjenningssaker

  • Referat fra møte 5, 16. oktober 2018

Sak 20/2018 - Emneevaluering våren 2018.

Med kommentarer fra Programrådet i kjemi og Utdanningsutvalget.

Sak 21/2018 - Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Publisert 1. nov. 2018 00:48 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04