Kjemi programrådsmøte 27.05.2020

Velkommen til møte i programråd.

Her finner du innkalling, saksliste og referat.

 

Innkalling:

Tid og sted:  27. mai kl. 14.15 via zoom.

 

Saksliste: Sak 06-20: Nye studieløp for bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi.

Fortsetter diskusjonen fra programrådsmøtet 14. ferbuar 2020.

Se forslag for nye studieløp her.

Referat: Programrådet støtter det fremlagte forslaget til nytt studieprogram. Det ble diskutert viktigheten av å ha god informasjon om de nye studieløpene lett tilgjengelig for studentene. Forslaget om endring av studieprogrammet Kjemi og biokjemi med studieretninger, til nytt kjemi-program med studieløp vil bli sendt til undervisningsgruppelederne som skal komme med forslag til studieløp for sitt fagområde.

Publisert 18. mai 2020 13:14 - Sist endret 25. mars 2021 16:51