Periodisk programevaluering for bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi 2021

Her finner du bakgrunnsmateriale for den periodiske programevalueringen av bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi 2021, samt de interne og eksterne evalueringsrapportene.

Om Bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi

 

Undersøkelser av studiekvalitet

Studiebarometeret

Studiebarometeret er en årlig undersøkelse av studiekvalitet i regi av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og gir et viktig grunnlag for arbeidet med studiekvalitet. På bachelorprogrammer er det studenter i tredje semester som svarer på undersøkelsen.

Førstedagundersøkelsen

Førstedagsundersøkelsen er en kort, nettbasert spørreundersøkelse som gjennomføres årlig på velkomsmøtet for nye bachelorstudenter for å få et inntrykk av studentenes bakgrunn og motivasjon.

Årlige programevalueringer

Det er ikke gjennomført årlige programevalueringer de siste årene, først på grunn av ny programrådsleder som ikke vsste når det skulle gjøres, deretter på grunn av COVID-19 og det faktum at det viste seg at avtalen med ekstern programrådgiver var utløpt. De fleste av disse rapportene omhandler derfor primært gammelt studieprogram, men inneholder likevel verdifulle tilbakemeldinger.

 

Masteroppgave

En masterstudent gjennomførte våren 2021 korte telefonintervjuer med studenter på bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi om hvordan de opplever tilværelsen som kejmistudenter. Masteroppgaven har fokus på motivasjon og mestringsopplevese, men gir også annen nyttig informasjon om ulike sider av studenttilværelsen.

Spørreundersøkelser til periodisk programevaluering

I anledning programevalueringen ble det sendt ut tre spørreundesøkelser, en til ferdige kandidater i det nye bachelorprogrammet, en til ansatte ved Kjemisk institutt og en til organisasjoner som er potensielle arbeidsgivere for våre kandidater.

 

Andre rapporter og tilbakemeldinger

Her finner du annen dokumentasjon som også har vært brukt i evalueringsarbeidet. Mye av dette har vi bedt om, noe er samlet inn i andre sammenhenger

 

Emner i programmet

Her er lenke til emnesidene for emner som inngår eller kan inngå i bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi. Normalt skal det sendes inne en sluttrapport for emner hver gang de undervises. Dette systemet har ikke fungert ved instituttet de siste årene. Etter en runde nå i høst har vi likevel fått sluttrapport for noen emner. Der vi har, er disse lenket opp nederst i hver seksjon. Noe av informasjonen i den interne evalueringsrapporten baserer seg også på notater fra samtaler med medlemmer av fagutvalget om de ulike emnene.

Obligatoriske emner for alle studenter på bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi

I tillegg må studentene fullføre fire små moduler om helse miljø og sikkerhet.

 

 

Obligatoriske emner på studieretning kjemi

 

 

Obligatoriske emner på studieretning biokjemi

 

Valgfrie fordypningsemner

Disse emnene er avanserte bacheloremner og tas stort sett i 5. og 6. semester. Studenter på studieretning kjemi må velge minst 20 studepoeng blant disse emnene. I tillegg til kjemiemner, er også enkelte emne ved andre institutter godkjent som fordypningsemner.

I tillegg kommer det et nytt fordypningsemne KJM3xxx Machine learning for chemistry and materials science våren 2022.

 

Andre valgfrie emner

I tillegg planlegges det et emne med arbeidspraksis, men arbeidet med dette er satt på vent til pandemien er over.

 

 

 

Publisert 21. juni 2021 18:52 - Sist endret 27. jan. 2022 20:04