English version of this page

Styret ved Kjemisk institutt

Instituttstyret er valgt for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020.

Åremålsrepresentanten velges for ett år av gangen.

Einar Uggerud, instituttleder

Unni Olsbye, nestleder

Vitenskapelige representanter:

Mats Tilset, professor, fast vitenskapelig representant

Ute Krengel, professor, fast vitenskapelig representant

Trygve U. Helgaker, professor, vitenskapelig første vararepresentant

Truls Norby, professor, vitenskapelig andre vararepresentant

Helmer Fjellvåg, professor, vitenskapelig tredje vararepresentant

Ekstern representant:

Astrid Hilde Myrset, Daglig leder Catapult Life Science

Teknisk adminstrative representanter:

Tom Thorsen, senioringeniør, teknisk/administrativ representant

Lieu T.T. Duong, teknisk/administrativ første vararepresentant

Åremålsrepresentanter (valgt for ett år av gangen):

Frøydis Sved Skottvoll, vitenskapelig åremålsrepresentant for 2020

Studentrepresentanter

Stine M. Roén, studentrepresentant

Kristoffer F. Grimstvedt, studentrepresentant

 


Instituttleder er styrets leder.
Kontorsjefen er sekretær uten stemmerett.

Sakskart og protokoller

Interne styredokumenter ( begrenset tilgang)

Publisert 17. des. 2010 10:59 - Sist endret 23. jan. 2020 14:16