English version of this page

Gjennomføring av masterstudiet

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du informasjon som er felles for alle masterstudenter på Kjemisk institutt.

HMS og generisk kompetanse

Alle masterstudentene skal tilegne seg generisk profesjonell kompetanse tilknyttet egen faglig kontekst.

Veileder og masteroppgave

Masterprogrammet består av masteroppgave og fagteoretisk pensum. Oppgaven gjennomføres under veiledning av en forsker.

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en bindende avtale mellom student, veileder og institutt/programråd.

Avslutning av masterstudiet

Avslutning av masterstudiet begynner allerede i det siste semesteret.