English version of this page

Partielle differensiallikninger

Partielle differensiallikninger er et stort emne med en historie som går tilbake til Newton og Leibniz. Mange matematiske modeller involverer funksjoner som har den egenskapen at verdien i et punkt avhenger av verdien i nabopunktene. Slike avhengigheter kan modelleres med differensiallikninger. Noen kjente eksempler er Schrödingers likning i kvantemekanikk, Navier–Stokes-ligningene i fluidmekanikk og Einsteins likninger i generell relativitetsteori.

Om gruppen

PDE-gruppen forsker på lineære og ikke-lineære partielle differensialligninger, gjerne i forbindelse med anvendelser i svært ulike disipliner som astrofysikk, fluiddynamikk, oljeutvinning og finans. Forskningen dreier seg både om analyse av differensialligninger og om design av numeriske metoder for differensialligninger.

Gruppen har for tiden 4 fast ansatte forskere, samt et varierende antall stipendiater og gjesteforskere.

For mer informasjon, se forskergruppens sider på engelsk.

Publisert 28. nov. 2019 10:50 - Sist endret 18. sep. 2020 09:34