English version of this page

Mekanikk

Mekanikk er kort fortalt en beskrivelse av krefter og deres innvirkning på deformasjon og bevegelse av materie, som kan være i fast eller flytende form. 

Teoretisk og anvendt fluidmekanikk angår så forskjellige temaer som: Strømningsprosesser i subsea- og offshoreindustri, blodstrøm i tynne årer og vev, sterke bølgeslag på vindturbiner til havs, skip og plattformer, prediksjon og varsling av tsunamier pga. ras og jordskjelv, ekstrembølger og usynlige undervannsbølger i havet, olje- og gasstransport i lange rørledninger mm.

 

Ikkelineære vannbølger med effekter av overflatespenning og turbulens studeres internasjonalt, også i vår forskergruppe.

Om gruppen

Gruppen er en av UiOs satsningsgrupper. I forskningsgruppen arbeider vi med matematiske teorier, eksperimentelle målinger med lasermetoder i hydrodynamisk laboratorium, numeriske metoder og beregninger av slike bølger, strømmer og deres virkning. Vi arbeider med modelligninger fra den teoretiske fysikken som f.eks. varianter av KdV- og Schrödingerligningen, andre partielle differensialligninger, integralligninger og Greenfunksjoner. Videre er det stor aktivitet på endelig element metoder (FEniCS) og beregningsorientert fluid dynamikk med simuleringer av enkel og flerfase, strømmer med fri overflate og/eller turbulens med vekt på lukningsmodeller som 'large eddy simulation'. Gjennom endringsmiljøet 4DSpace  jobber vi nå også med turbulens i rommet.

 

Samarbeid

 

Lokalt samarbeid med Norges Geotekniske Institutt, Institutt for Energiteknikk, Forsvarets Forskningsinstitutt Rikshosiptalet og Simula Research Laboratory. Samarbeid med felleskurs på havvind med Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Samarbeid med en rekke universiteter i Europa (inkludert University of Dundee, UK, University of St. Andrews, UK, Ecole Centrale Marseille, Fr, Universidad de Alcalá, Sp) og USA (MIT, Cornell University, Brown, Penn State, UCSD).

 

forskningsgruppen i mekanikk
Forskningsgruppen i mekanikk, Foto: Solveig Giil, Matematisk institutt, UiO

 

 

Publisert 27. juni 2014 13:38 - Sist endret 9. feb. 2022 09:14