English version of this page

Mekanikk

Mekanikk er kort fortalt en beskrivelse av krefter og deres innvirkning på deformasjon og bevegelse av materie, som kan være i fast eller flytende form. 

Teoretisk og anvendt fluidmekanikk angår så forskjellige temaer som: Strømningsprosesser i subsea- og offshoreindustri, blodstrøm i tynne årer og vev, sterke bølgeslag på vindturbiner til havs, skip og plattformer, prediksjon og varsling av tsunamier pga. ras og jordskjelv, ekstrembølger og usynlige undervannsbølger i havet, olje- og gasstransport i lange rørledninger mm.

Betegnelsen faststoffmekanikk tillegges ofte forskjellig innhold. Ordet benyttes iblant i snever betydning som betegnelse for delemner som fasthetslære, materialmekanikk, deformerbare legemers mekanikk osv. Dette er imidlertid en betydning som begrenser innholdet. Ved vår avdeling benyttes betegnelsen faststoffmekanikk i en vid betydning - som mekanikk for faste legemer og konstruksjoner, og den inkluderer dermed også konstruksjonsmekanikk.

Ikkelineære vannbølger med effekter av overflatespenning og turbulens studeres internasjonalt, også i vår forskergruppe.

Om gruppen

Gruppen er en av UiOs satsningsgrupper. I forskningsgruppen arbeider vi med matematiske teorier, eksperimentelle målinger med lasermetoder i hydrodynamisk laboratorium, numeriske metoder og beregninger av slike bølger, strømmer og deres virkning. Vi arbeider med modelligninger fra den teoretiske fysikken som f.eks. varianter av KdV- og Schrödingerligningen, andre partielle differensialligninger, integralligninger og Greenfunksjoner. Videre er det stor aktivitet på endelig element metoder (FEniCS) og beregningsorientert fluid dynamikk med simuleringer av enkel og flerfase, strømmer med fri overflate og/eller turbulens med vekt på lukningsmodeller som 'large eddy simulation'. Gjennom endringsmiljøet 4DSpace  jobber vi nå også med turbulens i rommet.

Forskningsprosjekter

Vi har flere løpende og ferdigstillte prosjekter finansiert av Det Norske Forskningsrådet. Se liste under Prosjekter i høyre kant. Vi har også forskningsprosjekter sponset av industri 

'High speed PIV investigation of a slugs in two-phase flow'. Prosjektleder: A. Jensen. Sponsor: Statoil ASA

Og vi har tatt del i store strategiske programmer som

NFR 146526/420 Strategic University Program 'Modelling of currents and waves for sea structures' at the Univ. of Oslo, Univ. of Bergen and NTNU. Prosjektleder: J. Grue.

NFR 121078/420 Strategic University Program 'General Analysis of Realistic Ocean Waves (GROW)' at UiO. Prosjektleder: J. Grue.

Tidligere forskningsprosjekter

Noen tidligere prosjekter sponset av Det Norske Forskningsrådet er:

NFR 193215 'Numerical and experimental investigation of free convective heat transport for subsea heat exchangers'. Prosjektleder: A. Jensen. Sponsor: The Research Council of Norway.

NFR 177464 'Nonlinear wind-waves, their modification by tidal currents, and application to Norwegian coastal waters'. Prosjektleder: K. Trulsen. Medprosjektleder: B. Gjevik. Sponsor: The Research Council of Norway.

Samarbeid

Lokalt samarbeid med Norges Geotekniske Institutt, Institutt for Energiteknikk og Forsvarets Forskningsinstitutt. Samarbeid med felleskurs på havvind med Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Samarbeid med en rekke universiteter i Europa (inkludert University of Dundee, UK, University of St. Andrews, UK, Ecole Centrale Marseille, Fr, Universidad de Alcalá, Sp) og USA (primært MIT, Cornell University).

Ressurser

International Union of Theoretical and Applied Mechanics

Apollon: Ny formel gir økt sikkerhet

Apollon: Frykter milliardkollaps på oljefelt

Apollon: Da flodbølgen slukte Vestlandet

Apollon: Gigantbølgene på havets dyp

Apollon: Fra formel til praktisk nytte: kan ta 15 år

forskningsgruppen i mekanikk
Forskningsgruppen i mekanikk, Foto: Solveig Giil, Matematisk institutt, UiO

 

Publisert 27. juni 2014 13:38 - Sist endret 28. jan. 2020 12:41