Om instituttet

Matematisk institutt driver med forskning og undervisning innenfor de tre fagområdene matematikk, mekanikk og statistikk.

sort-hvitt bilde med 5 fem foran en krittavla

Tall, fakta og historie

Matematisk institutt ble opprettet i 1947, inntil da hadde aktiviteten vært organisert direkte under et fakultet, først under Det philosophiske fakultet og deretter under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. I dag har instituttet nesten 50 faste vitenskapelig ansatte samt bistillinger, postdoc-stillinger og Phd-studenter. I tillegg kommer en teknisk/administrativ stab.

Strategier

Les matematisk institutt sin nyeste strategi frem mot 2025. Her finner du også eldre strategier, samt strategier for MN-fakultetet og UiO. 

Klima- og miljøarbeid

Matematisk institutt vil tilrettelegge så ansatte kan ta miljøvennlige valg på jobb. Her finner du en rekke råd for bærekraftig universitetsarbeid. 

HMS

Samarbeid med Matematisk institutt

Matematisk institutt har forskningssamarbeid med en rekke aktører både nasjonalt og internasjonalt.

Alumniforeningen ved Matematisk institutt

Hold kontakt med instituttet gjennom vår alumniforening.

Kontakt oss

Postadresse:

Matematisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1053 Blindern
0316 Oslo

Tlf: (47) 22 85 58 88

Her finner du oss

Besøksadresse:

Niels Henrik Abels hus
Ekspedisjon i 7 etg.
Moltke Moes vei 35
0851 Oslo