Skjæringssetningen

Dette er den andre av seks videosnutter som handler om det teoretiske fundamentet for kalkulus. Skjæringssetningen er et resultat mange studenter synes er opplagt av geometriske grunner, men i virkeligheten stikker resultatet dypere enn som så — det viser at vi har funnet de "riktige" definisjonene av tallinje og kontinuitet.

De andre snuttene i denne serien handler om kompletthetsprinsippet,  ekstremalverdisetningenmiddelverdisetningenintegrasjon og analysens fundamentalteorem.

Denne snutten består av tre tavler:

Tavle 1 (0.00): Er det mulig for en funksjonsgraf å gå fra negative til positive verdier uten å ha et nullpunkt innimellom? Denne tavlen diskuterer forskjellige måter dette kan skje på.

Tavle 2 (6.35): Her formulerer og forklarer vi skjæringssetningen.

Tavle 3 (11.56): I denne delen viser vi hvordan kompletthetsprinsippet kan brukes til å bevise skjæringssetningen.

Foreleser: Tom Lindstrøm Varighet: 18.57

Last ned mediefil
Publisert 10. juli 2012 14:09 - Sist endret 12. nov. 2012 13:23