Integrasjon

Dette er den femte av seks videosnutter som handler om det teoretiske fundamentet for kalkulus. I denne snutten defineres integralet ved hjelp av øvre og nedre trappesummer.

De andre snuttene i denne serien handler om kompletthetsprinsippet,  skjæringssetningenekstremalverdisetningenmiddelverdisetningen og analysens fundamentalteorem.

Denne snutten består av tre tavler:

Tavle 1 (0.00): Vi bruker øvre og nede trappesummer til å definere det øvre og nedre integralet til en begrenset funksjon.

Tavle 2 (13.51): Vi definerer integrerbare funksjoner og deres bestemte integral. I tillegg gir vi et eksempel på en ikke-integrerbar.

Tavle 3 (22.08): Til slutt viser vi at alle monotone funksjoner er integrerbare.

 

Foreleser: Tom Lindstrøm  Varighet: 30.07

Last ned mediefil
Publisert 10. juli 2012 10:14 - Sist endret 12. nov. 2012 13:33