Hydrogen i Elbilandet Norge

Hydrogen vil være energibæreren vi bruker når fornybar og ren energi må erstatte fossil energi, men hva innebærer det og hvordan ser et slikt samfunn ut?

Program

Introduksjon og møteleder: Cornelia Ebbesen, rådgiver Zero

– Hydrogensamfunnet. Løsningen – eller i hvert fall en del av den.

Foredragsholder: Professor Truls Norby, Kjemisk institutt og Senter for materialvitenskap og nanotekologi, UiO.

– Hydrogen i Elbillandet Norge

Foredragsholder: Kari Asheim, fagansvarlig transport, Zero

– Debatt – spørsmål fra salen
 

Emneord: Klima, miljø, Truls Norby, arrangement, festival, Hydrogen
Publisert 17. jan. 2017 14:18 - Sist endra 31. okt. 2018 13:46