Programmering i skolen – hvor står vi, og hvor skal vi?

Vi spør Kunnskapsministeren og de som skal løse oppgaven i praksis: Hva vil vi med programmering i skolen? Hvorfor trenger elever denne ferdigheten og på hvilken måte skal det undervises? Hvordan skal faget innrettes og hva skal faget inneholde? Hvilke fag er berørt og relevant? Og er skolene og lærerne forberedt?

illustrasjon av skolebarn

Illustrasjon: Colourbox.com

Følg debatten på Twitter #digitalskole. 

UiO ved Kristin Vinje, OsloMet ved Nina Waaler og Simula ved Marianne Aasen inviterer til halvdagsseminar der vi setter søkelys på veien videre med programmering i skolen.

Det er delte meninger om hvordan vi skal introdusere elevene våre til programmering og digitalisering i skolen. Noen kommuner er langt fremme og gjør ulike tiltak, men faktum er at vi fremdeles vet lite om hva som virker, og det er utfordrende både for fagpersoner og for lærerutdanningene å skolere fremtidens lærere i et fag der mye er nytt og ukjent.

Program

 • 08.00: Vi serverer frokost
 • 08.30: Velkommen ved UiO, OsloMet og Simula
 • 08.35: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner om regjeringens ambisjoner og satsing
 • 08:55: Digitalisering og dybdelæring – forutsetning for å lykkes med programmering i skolen? Ved Øystein Gilje, Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
 • 09.10: Hvorfor lære programmering? Ved Anders Malthe-Sørensen, senterleder CCSE - Center for Computing in Science Education, UiO
 • 09.25: Programmering inn i lærerutdanning. Ved Håkon Swensen, OsloMet
 • 09.40: Utdanningsdirektoratet: hva skjer nå fra myndighetenes side? Hvordan tenker man å følge opp diverse utvalg? Ved Trond Ingebretsen/Ole Christian Norum, Udir
 • 09:55: Bærum kommune: dette gjør vi på programmering– i påvente av sentrale vedtak. Ved Ragnhild Sommerschild
 • 10.10: Gjettum ungdomsskole i Bærum: elever og faglærer i matematikk, Kari Ann Tvedt Gran 

10:25    Pause

 • 10.40: Oslo kommunes IKT-satsing, ved Bjarte Rørmark, assisterende avdelingsdirektør, UDE
 • 10.55: Oslo handelsgym: elever og lektor og Phd-student, Morten Munthe
 • 11.10: Simula og UiO – hva gjør vi for lærerne i ungdomsskolen og for videregående skole? Ved Marianne Aasen, Simula og Cathrine Tellefsen, UiO 
 • 11.25: Panelsamtale med blant annet Stortingspolitikerne Torstein Tvedt Solberg (Ap), og Turid Kristensen (H) i Utdannings- og forskningskomiteen. 
 • 12.00: Slutt 

Med forbehold om endringer i programmet.

Seminaret er gratis og det serveres frokost fra kl. 08.00.

Arrangør

Publisert 23. okt. 2018 08:45 - Sist endra 30. aug. 2021 14:49