Allmøte H 2021

Velkommen til høstens Allmøte for MNSU!

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU) er studentenes representanter i møte med ledelsen på fakultetet. Vi er en forlengelse av fagutvalgene og jobber hver uke for at studietiden til våre studenter skal bli så bra som mulig. MNSU består av 6 valgte medlemmer i tillegg til representanter fra alle fagutvalgene på fakultetet.


Allmøte blir torsdag 2. november kl. 16:15 - 18:00 på Auditorium 2 i Vilhelm Bjerknes' hus, og det vil serveres pizza og brus.

Dagsorden:
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av: Ordstyrer, Referent, Tellekorps, Protokollunderskrivere
• Semesterberetning fra MNSU
• Orientering om økonomi
• Vedtektsendringer
• Valg av leder
• Valg av opptil 5 ordinære medlemmer, derav mulig nestleder og økonomiansvarlig*
• Valg av representant og to vararepresentanter til fakultetsstyret
• Eventuelt

*Dersom vedtektsendringer medfører endring for valg av styret velges nestleder og økonomiansvarlig på allmøte, og antall ordinære medlemmer blir tre. Ellers blir det fem ordinære medlemmer.

 

De øvrige ordinært valgte medlemmene velges på allmøte til våren. Alle studenter ved MN-fakultetet har stemmerett og kan stille til valg ved allmøte.

Dersom dere har forslag til endringer i vedtekter kan det sendes inn senest én uke før møtet 📨. Vedtektene og kontaktinformasjon til MNSU ligger på nettsiden vår.

Vedtektsendringene kan dere finne her.

Publisert 25. mars 2019 17:30 - Sist endret 2. des. 2021 13:54