Allmøte H 2020

Velkommen til høstens Allmøte for MNSU!

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU) er studentenes representanter i møte med ledelsen på fakultetet. Vi er en forlengelse av fagutvalgene og jobber hver uke for at studietiden til våre studenter skal bli så bra som mulig. MNSU består av 6 valgte medlemmer i tillegg til representanter fra alle fagutvalgene på fakultetet.


Allmøte blir Torsdag 12. november kl. 16:15 - 17:00 på Zoom, du må logge inn med UiO-brukeren din for å verifisere at du har stemmerett.
(Meeting ID ble sendt til alle MN-studenter på mail)

Dagsorden:
• Godkjenning av innkalling og dagsorden

• Valg av: Ordstyrer, Referent, Tellekorps, Protokollunderskrivere

• Semesterberetning fra MNSU

• Orientering om økonomi 

• Valg av leder

• Valg av opptil 3 ordinære medlemmer

• Valg av to representanter og to vararepresentanter til fakultetsstyret

• Vedtektsendringer

• Eventuelt

 


De tre øvrige valgte medlemmene velges på allmøte til våren. Alle studenter ved MatNat har stemmerett og kan stille til valg ved allmøte.

Dersom dere har forslag til endringer i vedtekter kan det sendes inn senest én uke før møtet 📨. Vedtektene og kontaktinformasjon til MNSU ligger på nettsiden vår.

Oppdateringer kommer på facebook og nettsiden vår:
https://www.mn.uio.no/om/organisasjon/utvalg/mnsu/allmoter/

Lenken til møte kommer imidlertid KUN på mail.

 

Publisert 25. mars 2019 17:30 - Sist endret 29. okt. 2020 10:46