MNSUs medlemmer

Oversikten viser medlemmer og vervfordeling for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg.

Styret

Navn Verv Valgt fra

Sigurd Fladby

Leder Allmøte H19
Sara Mediå Nestleder Allmøte V20

Mohamed Ismail

Økonomiansvarlig Allmøte V20

Øvrige medlemmer

Navn Verv Valgt fra
Patryk Krzyzaniak

PR- og rekrutteringsansvarlig

Arrangementansvarlig

Bokskapansvarlig

Allmøte V18
Bjørn F. Arisland

PR- og rekrutteringsansvarlig

Allmøte H19
Oskar Iveland IT- og Webansvarlig Allmøte H19
Erlend T. North

 

Allmøte V20
Nafisa Ebrahimji   IBV
Anne Lise Doan Arrangementansvarlig Farmasøytisk fagutvalg

Jonas G. S. Lunde 

  Astrofysisk fagutvalg
Ida Sjursen   Matematisk fagutvalg
Aline Krogstad   IFI

Hanna Merlan Anor 

  Kjemisk fagutvalg
Sverre Johansen    Geo
Oliwia Malinowska   Fysisk fagutvalg


MNSU sitter i følgende utvalg:

Utvalg Representant(er) Vara(er)
Fakultetsstyret

Sigurd Fladby

Sara Mediå

Mohamed Ismail

Ida Sjursen

Ansettelsesutvalget Oskar Iveland Sigurd Fladby
Studieutvalget Sigurd Fladby
Sara mediå
Oskar Iveland
Representant i SP Sigurd Fladby  
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Mohamed Ismail  
Publisert 30. jan. 2015 17:52 - Sist endret 9. okt. 2020 16:46