Vervbeskrivelse: Leder

Leder av MNSU skal:

  • Sende ut møteinnkalling og legge den ut på nettsiden.
  • Kalle inn til allmøte.
  • Sørge for at aktivitetsnivået til gruppen holdes oppe.
  • Søke om støtte fra fakultetet, SP og støtte til honorarpenger.
  • Sitte i fakultetsstyret og SULF.
  • Ha ansvar for at alle forespørsler til MNSU besvares.
  • Ha ansvar for endringer i Brønnøysundregisteret.
  • Arrangere møte i FULF.
  • Ha ansvar for MNSU sin postkasse.
Publisert 21. mars 2012 15:49 - Sist endret 24. mars 2016 12:08