Kontaktinformasjon

MNSU:

Nettside: https://www.mn.uio.no/om/organisasjon/utvalg/mnsu/

Epost: studentutvalget@mn.uio.no

 

Kontaktinformasjon til fagutvalgene:

 

Kjemisk:

Nettside: https://www.mn.uio.no/kjemi/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/kfu/ 

Epost: fagutvalget@kjemi.uio.no

 

Farmasi:

Nettside: https://www.mn.uio.no/farmasi/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/fagutvalg/

Epost: fagutvalg@farmasi.uio.no

 

Fysikk:

Nettside: https://www.mn.uio.no/fysikk/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/ffu/

Epost: fagutvalg@fys.uio.no

 

Geo:

Nettside: https://www.mn.uio.no/geo/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/fagutvalget/ 

Epost: fagutvalget@geo.uio.no

 

Astro:

Nettside: https://www.mn.uio.no/astro/english/student-life/afu/index.html

Epost: fagutvalget@astro.uio.no

 

IFI:

Nettside: https://ififui.no

Epost: fui@ififui.no

 

Matematikk:

Nettside: https://www.mn.uio.no/math/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/matematisk-fagutvalg/

Epost: fagutvalg-liste@math.uio.no

 

Biologi:

Nettside: https://www.mn.uio.no/ibv/livet-rundt-studiene/fagutvalg/ 

Epost: Biovitenskapeligfagutvalg@gmail.com