Om MNSU

Lurer du på hva MNSU egentlig er og hva vi driver med? Har du lyst til å bli med i MNSU? Les videre!

Hva er MNSU?

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU) er ditt talerør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet! MNSU har opp til 15 studenter, valgt av studentene ved fakultetet for å representere deg.

Noen av MNSUs oppgaver er

  • å jobbe og tilrettelegge for faglige og studentsosiale tiltak
  • å representere studentene ved saker som vedrører oss
  • å jobbe sammen med fagutvalgene på instituttene
  • å administrere bokskapsordningen på Vilhelm Bjerknes’ hus

Dersom du opplever at dine rettigheter som student ikke blir ivaretatt, ta kontakt med oss! Ta også kontakt med oss om du har andre tilbakemeldinger i forbindelse med din studiehverdag her på UiO!

Hva gjør vi?

Vi studenter har krav på å være representert i alle råd og utvalg som kan påvirke oss og vår studiehverdag. Studenter fra MNSU sitter som dine representanter, i blant annet:

Studieutvalget:
Dette er forumet hvor studie- og undervisningssaker kommer opp. Her møtes studentrepresentanter og programrådsledere for å diskutere studie- og undervisningsrelaterte temaer ved fakultetet.

Fakultetsstyret:
Dette er fakultetets øverste organ. Her har vi to studentrepresentanter, og får gjennom disse gitt studentenes innspill og meninger i saker som angår fakultetet.

Studentparlamentet:
Hver av de 8 fakultetene har en representant i Studentparlamentet, som velges på et valgallmøte i vårsemesteret. Studentparlamentet er det øverste studentorganet ved UiO og arbeider med saker opp mot UiO sentralt.

Bli med i MNSU!

Hvorfor:

Å være med i MNSU gir deg verdifull organisasjonserfaring, og noe imponerende å skrive på CV-en. Gjennom å representere alle studentene ved fakultetet, får du mange spennende og utfordrende oppgaver. Som medlem i MNSU kan du være med på å organisere arrangementer, knytte kontakter med næringslivet, designe plakater, ha økonomiansvar og å påvirke fakultetets framtid. Som MNSU-medlem bidrar du til at alle studenter på fakultetet blir hørt!

Å være MNSU-medlem er gøy og utrolig lærerikt!

Hvordan:

Hvert av fakultetets fagutvalg har rett til å oppnevne et medlem i MNSU. De resterende medlemmene i MNSU velges på allmøtet. Allmøtene blir holdt hvert semester, og alle studenter ved fakultetet kan møte opp og gi sin stemme. Har du lyst til å bli med så bare si ifra, enten på allmøtet eller ved å kontakte oss!

Av Ingrid Vee
Publisert 22. feb. 2011 15:56 - Sist endret 20. feb. 2018 09:57