Vervbeskrivelse: Nestleder

Nestleder i MNSU skal:

  • Ha ansvar for at referater blir skrevet og lagt ut på nettsidene.
  • Avlaste leder ved behov.
  • Utføre leders oppgaver når leder ikke er tilstede.
Publisert 21. mars 2012 15:53 - Sist endret 24. mars 2016 12:07