Vervbeskrivelse: Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig i MNSU skal:

  • Sette opp budsjett og regnskap.
    • Sørge for at budsjettet blir holdt og varsle MNSU dersom dette ikke skjer.
  • Føre kvartalregnskap og fremlegge dette fro MNSU.
  • Ha ansvar for bankkort, nettbank og kontakt med banken.
  • Ha orden på kontantkassen, passe på at det alltid er penger der og sette penger inn dersom det er mye kontanter.
  • Arkivere bilag og tilbakebetale penger som er lagt ut.
  • Hjelpe leder å skrive økonomiske søknader.
  • Ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene ovenfor eller ta kurs for små foreninger (eller skaffe kompetanse et annet sted).
  • Ha ansvar for nøklene til MNSU­kontoret (evt. kontoransvarlig).
Publisert 21. mars 2012 15:56 - Sist endret 24. mars 2016 12:06