Vervbeskrivelse: PR- og rekrutteringsansvarlig

PR- og rekrutteringsansvarlig i MNSU skal:

  • Ha ansvar for sosiale medier
  • Ha ansvar for å arrangere stand minst en gang i semesteret
  • Lage og/eller oppdatere en ”infoside” som kan vises på skjermene rundt om på MN-fakultetet. (Ha ansvar for å få viktig informasjon på skjermene i de ulike bygningene på matnat.)
  • Sørge for at plakater eller annet promoteringsmateriell blir laget, trykt og eventuelt hengt opp.
  • Ha ansvar for å aktivt snakke med og finne aktuelle kandidater til MNSU slik at antall medlemmer opprettholdes.
Publisert 21. mars 2012 16:11 - Sist endret 24. mars 2016 11:44