Beskrivelser av emner

Har du avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, og ønsker å få denne utdanningen vurdert, må du i søknaden ha med beskrivelser av disse emnene.

En emnebeskrivelse må inneholde:

  • faglig innhold
  • eventuelle forkunnskapskrav
  • pensum
  • undervisningsform
  • annen informasjon som er relevant.

Emnets navn og kode på emnebeskrivelsen må stemme med de på karakterutskriften, og ikke f.eks. være fra tidligere studieplaner. Emnebeskrivelsen må være på norsk eller engelsk, en oversettelse må ikke være gjort av en godkjent oversetter.

Emnebeskrivelser for emner ved UiO.

 

Publisert 28. jan. 2014 12:33 - Sist endret 28. jan. 2014 13:04