Innpassingsopptak ved MN-fakultetet

Det er mulig å søke om innpassing til bachelorprogrammer og studieretning realfag på Lektorprogrammet dersom det er ledig kapasitet. Søknadsfristen er 1. juni for innpassing til høstsemesteret og 1. desember for innpassing til vårsemesteret.

For å kvalifisere til innpassingsopptak må du:

  • ha generell studiekompetanse
  • oppfylle spesielle opptakskrav
  • ha tatt alle emner i programmet frem til det semesteret du ønsker å bli tatt opp
  • emnene må være avlagt som del av normal studieprogresjon med 60 studiepoeng i året, men programrådet kan dispensere fra dette kravet.

Innpassingsopptak våren 2020

Nærmere søknadsfristen 1. desember vil det her komme en oversikt med bachelorprogrammer som har innpassingsopptak fra januar 2020.

Publisert 14. nov. 2017 16:53 - Sist endret 12. sep. 2019 10:11