Innpassingsopptak ved MN-fakultetet

Det er mulig å søke om innpassing til bachelorprogrammer og studieretning realfag på Lektorprogrammet dersom det er ledig kapasitet. 

For å kvalifisere til innpassingsopptak må du:

  • ha generell studiekompetanse
  • oppfylle spesielle opptakskrav
  • ha tatt alle emner i programmet frem til det semesteret du ønsker å bli tatt opp
  • emnene må være avlagt som del av normal studieprogresjon med 60 studiepoeng i året, men programrådet kan dispensere fra dette kravet.

Innpassingsopptak høsten 2021

Med søknadsfrist 1. juni 2021 er det mulig å søke innpassingsopptak til studieprogram med ledig plass. Mer informasjon kommer her nærmere søknadsfristen.

Publisert 14. nov. 2017 16:53 - Sist endret 17. feb. 2021 08:05