Innpassingsopptak ved MN-fakultetet

Det er mulig å søke om innpassing til bachelorprogrammer og studieretning realfag på Lektorprogrammet dersom det er ledig kapasitet. 

For å kvalifisere til innpassingsopptak må du:

  • ha generell studiekompetanse
  • oppfylle spesielle opptakskrav
  • ha tatt alle emner i programmet frem til det semesteret du ønsker å bli tatt opp
  • emnene må være avlagt som del av normal studieprogresjon med 60 studiepoeng i året, men programrådet kan dispensere fra dette kravet.

Innpassingsopptak høsten 2021

Med søknadsfrist 1. juni 2021 er det mulig å søke innpassingsopptak til følgende studieprogram:

All nødvendig dokumentasjon må være lastet opp i SøknadsWeb innen 1. juni for at din søknad skal bli behandlet. Vil du søke innpassingsopptak til flere studieprogrammer, må du angi alle søknadsalternativene. Du får tilbud om innpassingsopptak til det programmet du har prioritert høyest hvor du er kvalifisert.

Dersom du ikke får innpass til et studieprogram, eller ønsker å ta emner som ikke inngår i programmet, må du søke om opptak til enkeltemner.

Har du studert ved et annet lærested enn UiO?

Dersom du har gjennomført høyere utdanning utenfor UiO som skal telle med i det faglige grunnlaget for opptak, må du også laste opp beskrivelser av emner som er relevante for faglig kvalifisering. Har du søkt om vurdering av ekstern utdanning tidligere, må du laste opp kopi av vurderingssvaret i Søknadsweb.

Er ikke programmet du ønsker opptak til i oversikten?

Dersom programmet du ønsker å søke innpassing til ikke er i oversikten, ta kontakt med instituttet som har bachelorprogrammet du ønsker opptak til. 

Publisert 14. nov. 2017 16:53 - Sist endret 6. mai 2021 10:53