Prøveforelesning: Sigurd Kirkevold Næss

M. Sc. Sigurd Kirkevold Næss ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Cosmology from HI surveys»

Sigurd Kirkevold Næss

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt professor Viggo Hansteen.

Publisert 16. aug. 2012 10:25 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04