Prøveforelesning: Dan Henrik Sekse

M.Sc. Dan Henrik Sekse ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Solar abundances - helioseismology is right!

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt professor David F. Mota.

Publisert 23. mai 2013 08:58 - Sist endret 7. feb. 2020 16:05