Prøveforelesning: Kristin Mikkelsen

M. Sc. Kristin Mikkelsen ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Weak lensing.

Kristin Mikkelsen.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt førsteamanuensis Boris Gudiksen.

Publisert 3. feb. 2014 13:51 - Sist endret 7. feb. 2020 16:05