Prøveforelesning: Mikjel Thorsrud

M. Sc. Mikjel Thorsrud ved Institutt for teoretisk astrofysikk  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The cosmological constant problem.

M. Sc. Mikjel Thorsrud.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt førsteamanuensis Boris Gudiksen.

Publisert 4. sep. 2014 09:11 - Sist endret 7. feb. 2020 16:05