English version of this page

Else-Ragnhild Neumann Award 2020 tildelt Agnes Király for bidrag til geodynamikk

Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences er tildelt for 3. gang, og år går prisen til Ágnes Király, CEED, UiO for hennes arbeider innen mantel geodynamikk. Prisen går til en kvinnelig ph.d. eller postdoktor som har gitt et betydelig bidrag til geofaglig forskning.

Ágnes Király er forsker ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Her forann en poster fra CEED om geodynamikk og platetektonikk/subduksjon, som er hennes forskningsinteresser. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Ágnes Király er forsker ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Her forann en poster fra CEED om geodynamikk og platetektonikk/subduksjon, som er hennes forskningsinteresser. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences bærer navnet til Else-Ragnhild Neumann, Norges første professor i geologi.

Prisen som ble opprettet i 2018, har siden blitt tildelt en kvinne som har gitt et betydelig bidrag og påvirket fagområdet geofag i sitt ph.d. og/eller postdoktorale forskningsarbeid. Prisvinneren får et diplom, heder og ære og selve prisen som er på 50.000 kroner.

Prisvinner for 2020: Ágnes Király

I år gikk denne prisen til Ágnes Király, forsker ved CEED, som arbeider i forskningsfeltet mantel geodynamikk og spesielt interessert i subduksjon.

Priskomiteen begrunner sin tildeling til Király slik: "(Årets prisvinner) har oppnådd fremragende resultater og på et viktig tema, med betydelig bidrag til fagområdet geodynamikk. Hun har en meget god publikasjonsliste, og har holdt mange inviterte foredrag. Kandidaten er en veldig lovende ung forsker."

Király er stolt mottager av prisen, og uttaler betydningen av å få tildelt Else Ragnhild Neumann Award for 2020 prisen slik:

– Det har allerede betydd mye for meg å bli nominert til denne prisen (av prof. Clinton P. Conrad), og det var en stor overraskelse at jeg ble tildelt prisen. Det føles veldig spesielt og motiverende å motta denne prisen, spesielt fordi den har blitt inspirert av noen (Else-Ragnhild) som jeg personlig kjenner fra CEED, og beundrer for hennes prestasjoner, og hennes dedikasjon til geofag.

Om prisvinneren

Ágnes Király kommer opprinnelig fra Budapest, Ungarn, og som hun sier det selv så er hun oppvokst med forskning og å utforske naturen. Hun fikk tidlig interesse for geofysikk, med en oppvekst i en akademikerfamilie, og hun har en MSc grad i geofysikk og fullførte i 2017 en doktorgrad innen Earth Sciences ved Università degli Studi di Roma Tre i Italia.

Etter flere opphold ved ulike forskningsinsinstitutt i ulike land, har hun siden 2017 vært tilknyttet Senter for Jordens utvikling og dynamikk. Først som postdoc og nå i dag som forsker. Hennes mann er også i Oslo og jobber ved UiO – de lærer seg nå begge norsk i sin fritid. 

Királys forskning innen geodynamikk inkluderer nummeriske metoder så vel som analoge modeller, se denne YouTube videoen: A Slice of CEED summary – Analogue modelling.

Les mer om Agi’s publikasjoner på Google Scholar.

Nå nylig den 16. desember, fikk Ágnes vite at hun har fått stipend fra Norges Forskningsråd innen tildelingensordningen 'Forskerprosjekt for unge talenter' for gjennomføring av sitt forskningsprosjekt med tittel: "ANIMA – ANIsotropic viscosity in MAntle dynamics".

Gratulerer til årets prisvinner!

Forskningsparken, OSLO: Brit Lisa Skjelkvåle, instituttleder, Institutt for geofag, UIO presenterer prisvinneren på et event for CEED og Institutt for geofag. Prisvinneren kunne ikke være til stede ved prisutdelingen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Ágnes Király er tildelt Else-Ragnhild Neumann Award for 2020. Årets prisvinner fattet tidlig interesse for naturvitenskap. Her er hun i Australia i Grampians National Park. Foto: Privat

Kort om prisen

Else-Ragnhild Neumann Award for Women in GeosciencesElse-Ragnhild Neumann Award for Woman in Geosciences anerkjenner professor Else-Ragnhild Neumanns vitenskapelige bidrag. I 1981 ble hun den første kvinnelige professoren i geovitenskap i Norge.

Neumann har hatt sitt virke ved Universitetet i Oslo og har publisert mange artikler om vulkanisme og koblinger til mantelprosesser. Hun har studert Oslo-regionen, Kanariøyene og andre vulkanske øyer, det store området med vulkanske bergarter som heter Siberian Traps i Sibir, Russland og andre områder som har opplevd betydelig magmatisme.

Les mer: Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 18. des. 2020 12:00 - Sist endret 18. des. 2020 12:51