Disputas: Marte Balchen

Cand.pharm. Marte Balchen ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Electromembrane Extraction – a Novel Approach for Micro Scale Sample Preparation of Peptides.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Research Associate, PhD Heather Lynn Lord, Department of Chemistry, University of Waterloo, Canada
  • Avdelingsdirektør, PhD Asbjørg S. Christophersen, Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt
  • Førsteamanuensis Ole Andreas Løchen Økstad, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttdirektør Karen Marie Ulshagen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Balchens avhandling.

For ytterligere informasjon kontakt Halvor Aandal
 

Publisert 28. mars 2011 10:34 - Sist endret 18. apr. 2013 11:46