Disputas: Åsmund Kaupang

Master i kjemi Åsmund Kaupang ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Development of PPAR Modulators and Investigations on their Mode of Action.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Trond Ulven, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet
  • Professor Richard Engh, Institutt for kjemi, UiT Norges arktiske universitet
  • Førsteamanuensis Kari Tvete Inngjerdingen, Seksjon for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding
 

Publisert 2. juni 2016 09:45 - Sist endret 17. nov. 2020 07:24