Prøveforelesning: Åsmund Kaupang

Master i kjemi Åsmund Kaupang ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Retinoic acid receptors as targets in medicinal chemistry.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 2. juni 2016 09:45