English version of this page

Norsk forskerskole i farmasi

Norsk forskerskole i farmasi skal bidra til å heve kvaliteten på ph.d.-utdanningen innen farmasi og styrke samarbeidet mellom studenter, veiledere og forskere innenfor de farmasøytiske fagene.

NFIF logo Vi ansetter ikke ph.d.-studenter selv, men støtter alle doktorgradsstudenter i Norge som forsker i farmasøytiske emner. Medlemskapet er gratis og har bare fordeler for deg.

Les mer om oss på de engelske sidene.