English version of this page

Norsk forskerskole i farmasi

Norsk forskerskole i farmasis prosjektperiode var 2013–2021. Formålet var å bidra til å heve kvaliteten på ph.d.-utdanningen innen farmasi og styrke samarbeidet mellom studenter, veiledere og forskere innenfor de farmasøytiske fagene.

Les sluttrapporten på NFRs sider