Ny utgave av lærebok i klinisk farmakologi

Ny utgave av læreboka "Legemidler og bruken av dem" kommer 19. februar 2013. Redaktører er Hedvig Nordeng og Olav Spigset.

«Legemidler og bruken av dem» gir en grunnleggende innføring i klinisk farmakologi og dekker kravet til kunnskap for bachelorstudiet i sykepleie.

Boka er delt inn i fire deler:

  • Del 1 gir en generell overordnet innføring i fagområdet.
  • Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser.
  • Del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer.
  • Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander.

Boka er rikt illustrert.

Om redaktørene

Hedvig Nordeng er farmasøyt og professor i samfunnsfarmasi ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er også engasjert som forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse.

Olav Spigset er seksjonsoverlege ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital, Trondheim, samt professor II ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ved NTNU.

Publisert 8. feb. 2013 11:31 - Sist endret 3. juli 2020 05:02