Verneombud

Seksjon for farmasi

Bente Amalie Breiby (Kjeller og 1. etg. Farmasibygningen)
Vara:

Laila Torstveit (Gydas vei)
Vara: Hilde Nilsen

Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap

Hilde Nilsen (Gydas vei)
Vara:

Mona Gaarder (ZEB)
Vara:

Seksjon for farmasøytisk kjemi

Suthajini Yogarajah (3. og 4. etg. Farmasibygningen)
Vara: Iuliana Johansen

Stig Pedersen-Bjergaard (2. etg. Farmasibygningen)
Vara: Suthajini Yogarajah

Iuliana Johansen (Legemiddelkjemi)
Vara: Suthajini Yogarajah

Administrasjonen