English version of this page

Personer - Side 6

Søk etter ansatte og studenter

 

Personer 126 - 150 av 155
Navn Telefon E-post Emneord
Smith, Veronika Forsker +47 90105444 veronika.smith@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Molekylærbiologi
Bilde av Rigmor Solberg Solberg, Rigmor Professor +47 22857514 rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmasi, Legemidler, Cellebiologi, Molekylærbiologi, Biokjemi, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Kreft, Osteoporose, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Proteolyse, Cysteinproteaser, Legumain, Cathepsiner, Cystatin
Bilde av Stanislava Stevanovic Stevanovic, Stanislava Stipendiat stanislava.stevanovic@farmasi.uio.no
Bilde av Lene Maria Sundbakk Sundbakk, Lene Maria Stipendiat +47 22856136 l.m.sundbakk@farmasi.uio.no farmakoepidemiologi, graviditet, Biostatistikk, kausalitet
Bilde av Malin Olsen Syversen Syversen, Malin Olsen Stipendiat m.o.syversen@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Multimorbiditet
Sørskår, Åshild Moi Avdelingsingeniør a.m.sorskar@farmasi.uio.no
Bilde av Fatima Tauqeer Tauqeer, Fatima Stipendiat fatima.tauqeer@farmasi.uio.no
Bilde av Ingunn Tho Tho, Ingunn Professor +47 22844455 +47 91817026 ingunn.tho@farmasi.uio.no Livsvitenskap - life science, Farmasi, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Personalized medicine, Bionanoteknologi, Legemiddelteknologi, Nanoteknologi, Bioadhesjon, Mucoahdesion, Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering
Thoresen, Hege Professor +47 22856555 hege.thoresen@farmasi.uio.no Farmakologi, Cellebiologi, Insulinresistens, Cancerterapi
Bilde av Else-Lydia Toverud Toverud, Else-Lydia +47 22856129 e.l.toverud@farmasi.uio.no Naturmidler, Feilbruk av legemidler, Legemiddelbehandling/Legemiddelbruk, Legemiddelbruk blant etniske minoriteter, Legemiddelbruk blant HIV-pasienter, Legemiddeløkonomi, Etterlevelse, Samfunnsfarmasi, Eldre
Bilde av Elin Trapnes Trapnes, Elin Universitetslektor elin.trapnes@farmasi.uio.no
Bilde av Nhung Trinh Trinh, Nhung Postdoktor nhung.trinh@farmasi.uio.no
Bilde av Martina Martin Tzanova Tzanova, Martina Martin Stipendiat m.m.tzanova@farmasi.uio.no Galenisk farmasi
Bilde av Hanne Hjorth Tønnesen Tønnesen, Hanne Hjorth Professor +47 22856593 h.h.tonnesen@farmasi.uio.no Farmasi, Galenisk farmasi, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Fotoreaktivitet, Legemiddelstabilitet, Biologiske produkter
Bilde av Anders Vik Vik, Anders Førsteamanuensis +47 22857451 anders.vik@farmasi.uio.no Livsvitenskap, Legemiddelkjemi, Organisk kjemi, Kjemi, Syntetisk organisk kjemi, Syntese, Lipider, Fettsyrer
Bilde av Kirsten Kilvik Viktil Viktil, Kirsten Kilvik Førsteamanuensis II - Avdeling for farmasøytisk biovitenskap +47-41332217 kirstkv@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Legemiddelgjennomgang, Legemiddelrelaterter problemer, Adherence, Klinisk kommunikasjon, Eldre, Skrøpelighet, Multisyke, Pasientsikkerhet, Tverrproffesjonelt samarbeid
Bilde av Helle Wangensteen Wangensteen, Helle Professor +47 22856567 helle.wangensteen@farmasi.uio.no Farmakognosi, Farmasi, Naturstoffkjemi, Naturstoffer, NMR, Etnofarmakologi, Strukturoppklaring, Antioksidanter, Polyfenoler, Medisinplanter, Global helse
Bilde av Hanne Cecilie Winther-Larsen Winther-Larsen, Hanne Cecilie Professor +47 22857011 h.c.winther-larsen@farmasi.uio.no Livsvitenskap, Mikrobiologi, Dynamisk genomikk, Vibrio cholerae, Francisella, Yersinia ruckeri, Patogener, Piscirickettsia salmonis Virulens, Kolera, Intracellulære bakterier, Ekstracellulære vesikler, Antimikrobiell resistens
Bilde av Anders Wold-Dobbe Wold-Dobbe, Anders Førstekonsulent +47 22856560 anders.wold-dobbe@farmasi.uio.no
Bilde av Nina Kristine Siger Woldene Woldene, Nina Kristine Siger Rådgiver +47 22857810 n.k.s.woldene@farmasi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Utveksling/Internasjonalisering, Sekretær for programrådet i 1. avdeling, Godkjenning av ekstern utdanning, Opptak, Studiestart
Bilde av Mollie Wood Wood, Mollie Forsker
Bilde av Suthajini Yogarajah Yogarajah, Suthajini Overingeniør +47 22854366 suthajini.yogarajah@farmasi.uio.no
Bilde av Eivind Ystrøm Ystrøm, Eivind Professor +47 22856626 eivind.ystrom@psykologi.uio.no Personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Arv og miljø, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Bilde av Jing Zhao Zhao, Jing Forsker jing.zhao@farmasi.uio.no
Bilde av Denis Zosen Zosen, Denis Stipendiat +47 22844935 denis.zosen@farmasi.uio.no Neurobiology, Neurodevelopment, Developmental neurotoxicology, Epilepsy, Depression, Neuropharmacology, Stem Cells, Brain organoids, Neurotoxicity, Antidepressants, Antiepileptic, Organoids