Verdens største på helsedata

Forskere ved UiO har utviklet et system for å samle inn helsedata i utviklingsland i Afrika og Asia. Systemet kan blant annet brukes der det ikke finnes PC eller internett. I stedet brukes enkle og billige mobiltelefoner som helsearbeidere allerede har. 

Kristin Braa er professor ved Institutt for Informatikk. – Definisjonen på innovasjon i forskningen er ikke kommersialisering, men at noe tas i bruk, mener hun. Foto: UiO/Ola Sæther. 

I kjernen av prosjektet ligger systemet DHIS (District Health Information Software) som er utviklet ved Universitetet i Oslo. DHIS er et IT-system som støtter innhenting av helsedata, validerer dem, analyserer dem og bygger dem om til å generere gode rapporter.

Disse rapportene kan helsearbeidere og myndighetene bruke til å ta raske og bedre beslutninger om helsetiltak.

Ifølge helsetidsskriftet Lancet er DHIS nå verdens mest brukte helseinformasjonsystem basert på åpen kildekode. I alt har 44 land tatt systemet i bruk eller er i ferd med å gjøre det.

Innovasjonspris

– Vi har fått veldig mye ut av veldig lite penger. Det er 1,3 milliarder mennes- ker som potensielt kan bli registrert i

våre systemer. Systemet er med på å gi flere hundre millioner mennesker et bedre helsetilbud, sier Kristin Braa. Hun er professor ved Institutt for informatikk og leder instituttets forskningsgruppe Globale infrastrukturer.

Da Universitetet i Oslo delte ut Innovasjonsprisen for 2013, gikk den til DHIS og forskerne Kristin Braa, Jørn Braa og Sundeep Sahay.

DHIS er basert på åpen kildekode, grensesnitt og standarder.

Aksjonsforskning

– Dette er et aksjonsforskningsprosjekt i stor skala. Gjennom forskningen bygger vi kapasitet lokalt, forteller Braa.

– Innovasjonsmodellen er basert på at doktorgradsstudenter fra utviklingsland har sitt empiriske arbeid i sitt hjemland eller i sin region, hvor de forsker på relevante temaer ved at de gjør faktiske implementasjoner av DHIS.

For hver eneste ny funksjonalitet lages det noe som er spesialtilpasset for det enkelte landet. Men samtidig har deltagerne øye for at løsningene skal være relevante også andre steder (generiske). Når en løsning er testet ut, blir den tatt tilbake i den globale program- varen og gjort tilgjengelig for alle lande- ne som bruker DHIS. Det er innovasjon basert på ekte problemer i ekte land og utprøving av nye løsninger der og da.

– Det er derfor dette blir en suksess. Vi sitter ikke bare her hjemme på laboratoriet og programmerer. Vi jobber alltid med ekte implementasjoner ute. Vi driver innovasjon ved hele tiden å jobbe med brukerne og se etter nye løsninger basert på ny teknologi slik som skytjenes- ter, smarttelefoner og ny web-teknologi.

Innovasjon gjennom utvikling

Når folk snakker om innovasjon i forskningen, er det ofte i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater.

– Men definisjonen på innovasjon er at noe tas i bruk, sier Kristin Braa entusiastisk.

– Dette forskningsprosjektet inngår i en veldig sterk skandinavisk tradisjon: Brukerdeltakelse, med et grundig fokus på den praksisen IT- systemer skal inn- gå i. Vi engasjerer grasrota og utdanner i tillegg fremtidens helseledere. De som tar doktorgrad her, reiser hjem igjen og bygger lokal kapasitet.

Så langt er 25 doktorander uteksaminert, og 25 til er på gang. De fleste doktorgradsstudentene i prosjektet er fra land i Sør. Målet er at de skal reise hjem igjen og bruke kompetansen sin der, enten som ledere i helsedepartementer, i organisasjoner eller som professorer ved universiteter.

– For oss er det ikke noe mål å utvikle dette kommersielt. Målet er å utvikle kompetanse, og å bidra til samarbeid om utdanning og forskning mellom universiteter og myndigheter i hvert enkelt land, sier Kristin Braa.

– Dette er innovasjon gjennom utvikling. Topp norsk forskning bygger nasjonale helseinformasjonsystem i utviklingsland, gjennom et forskningsprogram.

Indre idealisme

Stadig flere oppdager DHIS 2.

NORAD og Norges Forskningsråd har vært med siden starten for 18 år siden. Verdens helseorganisasjon si- den 2007. Og nylig har NORAD og The U.S. President ́s Emergency Plan for AIDS Relief (Pepfar) og Global Fund mot Aids, tuberkulose og malaria gått sammen for å støtte utrulling i de 130 landene Global Fund jobber i.

– Det er ikke mange som driver aksjonsforskning i IT-verdenen. Alle som jobber med dette her på instituttet, er drevet av en indre idealisme. Vi blir ikke rike på dette, men det genererer mange arbeidsplasser. Ute i verden er det allerede mange som lever av DHIS 2, forteller Braa. 

Publisert 6. des. 2013 09:53 - Sist endret 22. aug. 2019 13:32