English version of this page

Masterstudier ved Fysisk institutt

Informasjon til de som er eller vurderer å bli
masterstudenter ved Fysisk institutt.

Lampe i Fysikkbyggets trapp

Masterprogrammer ved Fysisk institutt

Kontaktpersoner

Hver studieretning på masterprogrammene har sin kontaktperson, og du finner her en oversikt og kontaktinformasjon.

Mulige masteroppgaver

En oversikt over noen av masteroppgavene du kan velge på de forskjellige studieretningene finner du her.

Studiestart

Her finner du informasjon og program for studiestart.

Ny student

Her finner du praktisk informasjon for deg som er ny student. 

Frister

Her kommer det informasjon om frister du må forholde deg til.

Skjemaer

Her finner du alle skjemaer knyttet til masterstudiet ved Fysisk institutt.

Permisjon og deltid

Hvis du har behov for deltid eller permisjon, finner du informasjon om dette her.

Regler for emner og grader

Her finner du regelverket for din grad. Både dine plikter og dine rettigheter.

Avslutning av masterstudiet

Her finner du informasjon du trenger i forbindelse med innlevering av oppgave og avsluttende eksamen.

Masteroppgaver levert ved Fysisk institutt

Her finner du masteroppgaver som tidligere er levert inn ved Fysisk institutt.

Arrangementer

19 nov.
11:00, Kristian Birkelands auditorium, Fysikkbygningen

Veiledning til veiledere

Informasjon til veiledere om hva Fysisk institutt fornveter fra våre veiledere.