English version of this page

Masterstudier ved Fysisk institutt

Bildet kan inneholde: Lighting, Lys, Lysarmatur, Belysningsutstyr, Lampetter.

Ny student

Her finner du praktisk informasjon for deg som er ny student. 

Studiestart

Her finner du informasjon og program for studiestart.

Frister

Her kommer det informasjon om frister du må forholde deg til.

Frister (ikke publisert foreløpig)

Skjemaer

Her finner du alle skjemaer knyttet til masterstudiet ved Fysisk institutt.

Avslutning av masterstudiet

Her finner du informasjon du trenger i forbindelse med innlevering av oppgave og avsluttende eksamen.

Permisjon og deltid

Hvis du har behov for deltid eller permisjon, finner du informasjon om dette her.

Kontaktpersoner

Studieretningene på masterprogrammene har hver sin kontaktperson, og her finner du en oversikt.

Mulige masteroppgaver

En oversikt over noen av masteroppgavene du kan velge på de forskjellige studieretningene finner du her.