Geomatikk og fjernanalyse

For å bedre forstå prosesser i naturen og samfunnet er det i økende grad nødvendig å bruke fjernanalyse og geografiske informasjonssystem (GIS) som verktøy for å håndtere store mengder romlig og stedfestet informasjon.

Risiko for skred og skredretning er eksempel på hva som kan beregnes med en geometrisk analyse. Illustrasjon: Institutt for geofag.

Om gruppen

Geomatikk omfatter innhenting, håndtering, integrering, representasjon, analyse, modellering og visualisering av geografisk stedfestet informasjon. Data samles inn gjennom kartlegging med GPS, fra flybilder eller satellittbilder, og behandles videre i et geografisk informasjonssystem (GIS).

Geomatikkverktøy anvendes av alle våre forskergrupper både innen naturmiljø, hydrologi og vannressurser, samt geomorfologi og naturfarer. Eksempler på studier er naturfarer og bevegelser i skråninger, beregninger av breendringer, modellering av permafrost, fordeling av snø og analyse av ulike landformer.

Kort oversikt over prosjektområder

Satellittbasert optisk fjernanalyse av breer

Tasman Glacier,
New Zealand.

Satellittbasert optisk fjernanalyse av breer

 • Kartlegging og endringsanalyse av breer
 • Digitale høydemodeller (DHM) fra stereo
 • Isbevegelser
 • Vannressurser og brerelaterte naturfarer
 • Norge, Svalbard, Alpene, Himalaya, New Zealand, Kaukasus, Sentral Asia, etc..
 • ESA, NASA, GLIMS, EU FP6,..

Fjernanalyse av geofarer

Bresjøer, Bhutan.

Fjernanalyse av geofarer

 • Bre-relaterte farer (flom, skred, surge, etc.)
 • Permafrost-relaterte farer (ustabile skråninger, løsmasseskred etc.)
 • Skred
 • Risikovurdering og håndtering av katastrofer
 • Norge, Svalbard, Alpene, Himalaya, Kaukasus, Sentral Asia, ...
 • IACS, IUGG, IPA, ICG, ESA, NATO,..

SAR interferogram over Austfonna (Svalbard

SAR interferogram over
Austfonna, Svalbard.

SAR og SAR-interferometri

 • DHM fra satellittbåren SAR
 • Differensiell SAR-interferometri
 • SAR ”speckle tracking”
 • Høyoppløselig SAR
 • Persistent scatterer interferometry

Ruth Glacier, Alaska.

Algoritmer for bildematching

 • Romlig domene matching
 • Frekvensdomene matching
 • SAR speckle tracking
 • Sub-piksel matching
 • Anvendes på isbreer, sjøis, permafrost, skred etc.
 

Kombinasjon av optisk og SAR-satellittdata

 • Kartlegging av isbreer
 • Endring i brevolum
 • Isbevegelse

Kart over permafrost

Kart over permafrost.

Permafrostkryp

 • Overflateforflytning og hastighetsfelt på steinbreer
 • Volumendringer
 • Klimapåvirkning og geofarer
 • Studieområder: Sveitsiske Alper, Svalbard, Canada
Digital fotogrammetri

Digital fotogrammetri

 • Produsere DHM
 • Høydeendring
 • Terrengforflytning

Gjennomsnitt LST på Island fra MODIS.

Fjernmåling av Land Surface Temperatures (LST)

 • MODIS LST gir daglige målinger @ 1km oppløsning over hele verden
 • 10 års tidsserier
 • Gir  innspill til for termisk permafrostmodellering
 • Studieområder: Norge, Svalbard, Sibir, Mongolia, Island, Grønland

Modellerte bakketemperaturer
og valideringsmålinger
på JuvflYe-området.

Termiske permafrostmodeller

 • Romlig distribuert modellering av bakketemperaturer basert på overflate datasett (f.eks lufttemperatur, snødybde)
 • Alle modeller av ulik kompleksitet - en Cryogrid, 2, 3
 • Modell kjører på ABEL Computing Cluster, UiO.

 

Emneord: GIS, Fjernanalyse, GPS, Fotogrammetri, Geodesi, DEM
Publisert 29. okt. 2013 10:11 - Sist endret 4. aug. 2016 14:07