English version of this page

Trias Nord – Utviklingen av Barentshavet i Trias

Bergartene i Barentshavet fra den geologiske perioden trias for 200-250 millioner år tilbake, kan inneholde petroleumsreservoarer men det er liten kunnskap om den geologiske historien til området. Ved Norskekysten er enkelte områder undersøkt, mens andre ikke er kartlagt. Trias North er et kunnskapsbyggingsprosjekt med formål å undersøke den geologisk bakgrunnen til bergartene i og rundt Barentshavet.

Barentshavet er en del av det arktiske hav. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no, NASA

Barentshavet er en del av det Arktiske Hav. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no, NASA

Dette prosjektet har sine hovedsider med mer informasjon om forskning og mål på engelsk.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Om prosjektet

Trias Nord-prosjektet har fokus på den geologiske historien til bergartene i Barentshavet for tidsperioden Trias, som ikke er fult ut kjent. Ved Norskekysten har enkelte områder blitt undersøkt i forbindelse med oljeleting, mens andre områder til nå ikke er kartlagt. Trias North er et kunnskapsbyggingsprosjekt for å få mer kunnskap om viktige geologiske spørsmål om sedimenter og bassenger i området slik som;

Hvordan sedimentene havnet nettopp her? Hvordan ble bassengene dannet og hvilke prosesser har påvirket sedimentene? Hvordan ble bassengene fylt med sedimenter, hvor kom de fra, og hvor ble det av sandsteinene?

Geologisk kart over Barentshavet.
Geologisk kart over Barentshavet. Lilla farge indikerer sandstein fra trias perioden, mens blå områder er yngre (Jurassic-Cretaceous). Se større versjon. Figur: Anell et al., 2014.

Reservoaregenskapene til sandstein fra Trias er godt kjent lenger vest rundt Longyearbyen, med blant annet studier av CO2-fangst og lagring. Men det trengs grundigere studier og beskrivelse av sandsteinslagene på land i øst for eksempel på Edgeøya for å forstå de geologiske forholdene i dette området.

Vårt prosjekt tar sikte på å analysere sedimentologiske, stratigrafisk og strukturelle forhold i regionen og utføre detaljerte studier av de sedimentære systemer for å m.a. etablere bedre historiske forbindelser mellom kildeområder, sediment ruting, og hva som skjedde med sedimentene etter deponering. Vi ønsker også å gjøre tektoniske analyser for å bedre forstå store drivkreftene i bassenger og høydeforskjeller versus utvikling av kildessystemer. Økt kunnskap om den geologiske historien i området er ikke bare av akademisk interesse, men også viktig i vurderingen av mulige olje- og gassleting i de nordlige og østlige delene av regionen.

Mål

Med Trias North vil vi utforske bassengutvikling i den geologiske perioden trias og oppbygging av sedimentære lag på den sokkelen i det nordlige Barentshavet ved å integrere geologiske studier på Svalbard med offshore seismikk data analyse og numerisk og analog modellering.

Et generelt hovedmål for prosjektet er å bygge opp og overføre kunnskap. Dette oppnås ved å knytte til seg stipendiater og post doktorer (til sammen omlag 20 årsverk). De yngre forskerne vil bli en viktig del av forskningsteamet.

Om forskningsteamet

I prosjektet inngår forskere fra en rekke universiteter og forsknings- institusjoner i Norge og i utlandet. Universitetet i Oslo (UiO) er vertskap for prosjektet, som er ledet av professor Alvar Braathen ved Institutt for geofag, UiO. Andre forskere som er med i teamet fra UiO er Ingrid Anell, Roy Gabrielsen, Jan Inge Faleide, Ivar Midtkandal, Helge hellevang, Johan Petter Nystuen, Per Aasgaard og Knut Bjørlykke.

Andre forskningspartnere er:

 • Universitetet i Bergen (William Helland-Hansen, Tore Grane Klausen, Christian Haug Eide)
 • Universitetssenteret på Svalbard - UNIS (Snorre Olaussen, Aleksandra Smyrak-Sikora, Mark Mulrooney)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (Atle Mørk)
 • NORSAR (Isabelle Lacomte)
 • Uni Research (Simon Buckley)
 • University of Utrecht (Dimitrios Sokoutis, Ernst Willingshofer)
 • University of Parma (Fabrizio Storti, Kei Ogata, Fabrizio Balsamo, Cristian Cavozzi)
 • Polish Academy of Science (Krzysztof Krajewski, Urszula Czarniecka)
 • University of Nebraska (Harmon Maher)
 • Geological Survey of Canada (Asthon Embry)

Finansiering

Fult navn på prosjektet er Reconstructing the Triassic northern Barents Shelf; basin infill patterns controlled by gentle sags and faults. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd gjennom PETROMAKS-programmet, og har NFR prosjektnummer 234152. Prosjektet har også mottat støtte fra følgende industri-partnere:

Trias North-prosjektet startet opp i 2014, og med slutt i 2018.

Publikasjoner

 • Haile, Beyene Girma; Czarniecka, Urszula; Xi, Kelai; Smyrak-Sikora, Aleksandra; Jahren, Jens & Braathen, Alvar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Hydrothermally induced diagenesis: Evidence from shallow marine-deltaic sediments, Wilhelmøya, Svalbard. Geoscience Frontiers. ISSN 1674-9871. 10(2), s. 629–649. doi: 10.1016/j.gsf.2018.02.015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smyrak-Sikora, Aleksandra; Osmundsen, Per Terje; Braathen, Alvar; Ogata, Kei; Anell, Ingrid Margareta & Mulrooney, Mark Joseph [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Architecture of growth basins in a tidally influenced, prodelta to delta-front setting: The Triassic succession of Kvalpynten, East Svalbard. Basin Research. ISSN 0950-091X. doi: 10.1111/bre.12410. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buckley, Simon John; Ringdal, Kari; Naumann, Nicole; Dolva, Benjamin; Kurz, Tobias Herbert & Howell, John Anthony [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). LIME: Software for 3-D visualization, interpretation, and communication of virtual geoscience models. Geosphere. ISSN 1553-040X. 15(1), s. 222–235. doi: 10.1130/GES02002.1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lord, Gareth Steven; Mørk, Mai Britt Engeness; Mørk, Atle & Olaussen, Snorre (2019). Sedimentology and petrography of the Svenskøya Formation on Hopen, Svalbard: an analogue to sandstone reservoirs in the Realgrunnen Subgroup. Polar Research. ISSN 0800-0395. 38. doi: 10.33265/polar.v38.3523. Fulltekst i vitenarkiv
 • Line, Lina Hedvig; Jahren, Jens & Hellevang, Helge (2018). Mechanical compaction in chlorite-coated sandstone reservoirs - Examples from Middle - Late Triassic channels in the southwestern Barents Sea. Marine and Petroleum Geology. ISSN 0264-8172. 96, s. 348–370. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2018.05.025. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haile, Beyene Girma; Klausen, Tore Grane; Jahren, Jens; Braathen, Alvar & Hellevang, Helge (2018). Thermal history of a Triassic sedimentary sequence verified by a multi-method approach: Edgeøya, Svalbard, Norway. Basin Research. ISSN 0950-091X. 30(6), s. 1075–1097. doi: 10.1111/bre.12292.
 • Haile, Beyene Girma; Klausen, Tore Grane; Czarniecka, Urszula; Xi, Kelai; Jahren, Jens & Hellevang, Helge (2018). How are diagenesis and reservoir quality linked to depositional facies? A deltaic succession, Edgeøya, Svalbard. Marine and Petroleum Geology. ISSN 0264-8172. 92, s. 519–546. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2017.11.019.
 • Mulrooney, Mark; Rismyhr, Bjarte; Yenwongfai, Honore Dzekamelive; Leutscher, Johan; Olaussen, Snorre & Braathen, Alvar (2018). Impacts of small-scale faults on continental to coastal plain deposition: Evidence from the Realgrunnen Subgroup in the Goliat field, southwest Barents Sea, Norway. Marine and Petroleum Geology. ISSN 0264-8172. 95, s. 276–302. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2018.04.023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ogata, Kei; Mulrooney, Mark ; Braathen, Alvar; Maher, Harmon; Osmundsen, Per Terje & Anell, Ingrid Margareta [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Architecture, deformation style and petrophysical properties of growth fault systems: the Late Triassic deltaic succession of southern Edgeøya (East Svalbard). Basin Research. ISSN 0950-091X. 30(5), s. 1042–1073. doi: 10.1111/bre.12296. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mulrooney, Mark Joseph; Larsen, Leif; Van Stappen, Jeroen; Rismyhr, Bjarte; Senger, Kim & Braathen, Alvar [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Fluid flow properties of the Wilhelmøya Subgroup, a potential unconventional CO2 storage unit in central Spitsbergen. Norwegian Journal of Geology. ISSN 2387-5844. 99(4), s. 85–116. doi: 10.17850/njg002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Yenwongfai, Honore Dzekamelive; Mondol, Nazmul Haque; Lecomte, Isabelle; Faleide, Jan Inge & Leutscher, Johan (2018). Integrating facies-based Bayesian inversion and supervised machine learning for petro-facies characterization in the Snadd Formation of the Goliat Field, south-western Barents Sea. Geophysical Prospecting. ISSN 0016-8025. 67, s. 1020–1039. doi: 10.1111/1365-2478.12654. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Christian Haug; Muller, Reidar & Helland-Hansen, William (2018). Using climate to relate water-discharge and area in modern and ancient catchments. Sedimentology. ISSN 0037-0746. 65(4), s. 1378–1389. doi: 10.1111/sed.12426. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Christian Haug; Schofield, Nick; Lecomte, Isabelle; Buckley, Simon John & Howell, John Anthony (2018). Seismic interpretation of sill complexes in sedimentary basins: Implications for the sub-sill imaging problem. Journal of the Geological Society. ISSN 0016-7649. 175(2), s. 193–209. doi: 10.1144/jgs2017-096.
 • Braathen, Alvar; Midtkandal, Ivar; Mulrooney, Mark; Appleyard, Tyler Ross; Haile, Beyene Girma & van Yperen, Anna Elisabeth (2018). Growth-faults from delta collapse - structural and sedimentological investigation of the Last Chance delta, Ferron Sandstone, Utah. Basin Research. ISSN 0950-091X. 30(4), s. 688–707. doi: 10.1111/bre.12271.
 • Olaussen, Snorre; Larssen, Geir Birger; Helland-Hansen, William; Johannessen, Erik P.; Nøttvedt, Arvid & Riis, Fridtjof [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Mesozoic strata of Kong Karls Land, Svalbard, Norway; a link to the northern Barents Sea basins and platforms. Norwegian Journal of Geology. ISSN 2387-5844. 98(4), s. 1–69. doi: 10.17850/njg98-4-06.
 • Maher, Harmon; Ogata, Kei & Braathen, Alvar (2017). Cone-in-cone and beef mineralization associated with Triassic growth basin faulting and shallow shale diagenesis, Edgeøya, Svalbard. Geological Magazine. ISSN 0016-7568. 154(2), s. 201–216. doi: 10.1017/S0016756815000886. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mulrooney, Mark; Leutscher, J & Braathen, Alvar (2017). A 3D structural analysis of the Goliat field, Barents Sea, Norway. Marine and Petroleum Geology. ISSN 0264-8172. 86, s. 192–212. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2017.05.038.
 • Klausen, Tore Grane; Muller, Reidar; Slama, Jiri; Olaussen, Snorre; Rismyhr, Bjarte & Helland-Hansen, William (2017). Depositional history of a condensed shallow marine reservoir succession: stratigraphy and detrital zircon geochronology of the Jurassic Stø Formation, Barents Sea. Journal of the Geological Society. ISSN 0016-7649. 175(1), s. 130–145. doi: 10.1144/jgs2017-024.
 • Klausen, Tore Grane; Torland, Jonas Aas; Eide, Christian Haug; Alaei, Behzad; Olaussen, Snorre & Chiarella, Domenico (2017). Clinoform development and topset evolution in a mud-rich delta - the Middle Triassic Kobbe Formation, Norwegian Barents Sea. Sedimentology. ISSN 0037-0746. 65(4), s. 1132–1169. doi: 10.1111/sed.12417.
 • Eide, Christian Haug; Klausen, Tore Grane; Katkov, Denis; Suslova, Anna & Helland-Hansen, William (2017). Linking an Early Triassic delta to antecedent topography: Source-to-sink study of the southwestern Barents Sea margin. Geological Society of America Bulletin. ISSN 0016-7606. 130(1-2), s. 263–283. doi: 10.1130/B31639.1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anell, Ingrid Margareta; Lecomte, Isabelle; Braathen, Alvar & Buckley, Simon John (2016). Synthetic seismic illumination of small-scale growth faults, paralic deposits and low-angle clinoforms: A case study of the Triassic successions on Edgeøya, NW Barents Shelf. Marine and Petroleum Geology. ISSN 0264-8172. 77, s. 625–639. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2016.07.005.
 • Gabrielsen, Roy Helge; Sokoutis, Dimitrios; Willingshofer, Ernst & Faleide, Jan Inge (2016). Fault linkage across weak layers during extension: an experimental approach with reference to the Hoop Fault Complex of the SW Barents Sea. Petroleum Geoscience. ISSN 1354-0793. 22(2), s. 123–135. doi: 10.1144/petgeo2015-029.
 • Gabrielsen, Roy Helge; Braathen, Alvar; Kjemperud, Magnus Vestheim & Valdresbåten, Marie Lovise (2016). The geometry and dimensions of fault-core lenses. Geological Society Special Publication. ISSN 0305-8719. 439. doi: 10.1144/SP439.4.
 • Lecomte, Isabelle; Lubrano-Lavadera, Paul Louis Francois; Botter, Charlotte; Anell, Ingrid Margareta; Buckley, Simon John & Eide, Christian Haug [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). 2(3)D convolution modelling of complex geological targets – beyond 1D convolution. First Break. ISSN 0263-5046. 34(5), s. 99–107.
 • Anell, Ingrid Margareta; Faleide, Jan Inge & Braathen, Alvar (2016). Regional tectono-sedimentary development of the highs and basins of the northwestern Barents Shelf. Norsk Geologisk Tidsskrift. ISSN 0029-196X. 96(1), s. 27–41. doi: 10.17850/njg96-1-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klausen, Tore Grane; Ryseth, Alf Eivind; Helland-Hansen, William & Gjelberg, Helge Kollsete (2016). Progradational and backstepping shoreface deposits in the Ladinian to Early Norian Snadd Formation of the Barents Sea. Sedimentology. ISSN 0037-0746. 63(4), s. 893–916. doi: 10.1111/sed.12242.
 • Ringdal, Kari; Buckley, Simon John; Lecomte, Isabelle; Anell, Ingrid Margareta & Braathen, Alvar (2016). From photorealistic outcrop models to synthetic seismic images. I Buckley, Simon John; Naumann, Nicole; Kurz, Tobias Herbert & Eide, Christian Haug (Red.), 2nd Virtual Geoscience Conference, Proceedings Volume. Uni Research AS. ISSN 978-82-8361-004-8.
 • Nyberg, Björn; Eide, Christian Haug; Buckley, Simon John & Howell, John Anthony (2016). Advances in the automated geometric extraction and analysis of geological bodies from virtual outcrops. I Buckley, Simon John; Naumann, Nicole; Kurz, Tobias Herbert & Eide, Christian Haug (Red.), 2nd Virtual Geoscience Conference, Proceedings Volume. Uni Research AS. ISSN 978-82-8361-004-8. s. 67–68.
 • Klausen, Tore Grane; Müller, Reidar; Slama, Jiri & Helland-Hansen, William (2016). Evidence for Late Triassic provenance areas and Early Jurassic sediment supply turnover in the Barents Sea Basin of northern Pangea. Lithosphere. ISSN 1941-8264. 9(1), s. 14–28. doi: 10.1130/L556.1.
 • Yenwongfai, Honore Dzekamelive; Mondol, Nazmul Haque; Faleide, Jan Inge & Lecomte, Isabelle (2016). Prestack inversion for porosity, shale volume and sand probability in the Havert Formation of the Goliat field, SW Barents Sea. SEG technical program expanded abstracts. ISSN 1949-4645. s. 3543–3547. doi: 10.1190/segam2016-13943690.1.
 • Eide, Christian Haug; Schofield, Nick; Jerram, Dougal Alexander & Howell, John Anthony (2016). Basin-scale architecture of deeply emplaced sill complexes: Jameson Land, East Greenland Christian. Journal of the Geological Society. ISSN 0016-7649. 174(1), s. 23–40. doi: 10.1144/jgs2016-018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helland-Hansen, William; Sømme, Tor Oftedal; Martinsen, Ole Jakob; Lunt, Ian & Thurmond, John (2016). Deciphering earth's natural hourglasses: Perspectives on source-to-sink analysis. Journal of Sedimentary Research. ISSN 1527-1404. 86(9), s. 1008–1033. doi: 10.2110/jsr.2016.56.

Se alle arbeider i Cristin

 • Anell, Ingrid Margareta; Serck, Christopher Sæbø; Zuchuat, Valentin & Braathen, Alvar (2020). Structural influence on Triassic deposition on the Northern Barents Shelf.
 • Friestad, Espen; Eide, Christian Haug & Lecomte, Isabelle (2019). Synthetic seismic modelling of fluvial channels in the Blackhawk Formation as an analogue to the Triassic Barents Sea.
 • Czarniecka, Urszula; Haile, Beyene Girma & Krajewski, Krzysztof (2018). Middle Triassic siliciclastic deposits of Svalbard as a part of source to sink framework of the Arctic.
 • Braathen, Alvar (2018). Brittle structures in southern Norway.
 • Osmundsen, Per Terje (2018). Linking onshore and off shore structures and their role in basin development on the continental margin.
 • Faleide, Jan Inge (2018). Barents Sea basin evolution - in time and space.
 • Nystuen, Johan Petter (2018). How Old are the Mountains in South Norway.
 • Gabrielsen, Roy Helge (2018). Sum up and looks into the future.
 • Buckley, Simon John; Ringdal, Kari; Dolva, Benjamin; Lecomte, Isabelle; Anell, Ingrid Margareta & Braathen, Alvar (2018). A virtual field trip to seismic-scale outcrops of the Triassic, Edgeøya, Svalbard.
 • Eide, Christian Haug; Lecomte, Isabelle; Schofield, Nick; Buckley, Simon John & Howell, John Anthony (2018). Seismic Interpretation of Mafic Sill-Complexes in Sedimentary Basins .
 • Yenwongfai, Honore Dzekamelive; Mondol, Nazmul Haque; Lecomte, Isabelle; Faleide, Jan Inge & Leutscher, J (2017). Integrating prestack inversion, machine learning, and forward seismic modelling for petrofacies characterization: A Barents Sea case study.
 • Yenwongfai, Honore Dzekamelive; Mondol, Nazmul Haque; Faleide, Jan Inge & Lecomte, Isabelle (2017). Petrofacies characterization using prestack inversion and neural networks within the Snadd Formation of the Goliat Field, SW Barents Sea.
 • Flesland, Malin; Rotevatn, Atle; Lecomte, Isabelle & Eide, Christian Haug (2017). Understanding seismic imaging and controls on sill intrusions using lidar data from East Greenland.
 • Eide, Christian Haug; Schofield, Nick; Jerram, Dougal Alexander & Howell, John Anthony (2017). Basin-scale architecture of deeply emplaced sill complexes.
 • Line, Lina Hedvig; Jahren, Jens & Hellevang, Helge (2017). Reservoir characterization of Triassic sandstones in the southwestern Barents Sea.
 • Haile, Beyene Girma; Jahren, Jens & Hellevang, Helge (2017). New insights about thermally driven diagenetic changes due to the emplacement of magmatic sills into reservoir sediments at Wilhelmøya (Svalbard): Implications for reservoir quality.
 • Smyrak-Sikora, Aleksandra Anna; Osmundsen, Per Terje; Braathen, Alvar; Ogata, Kei; Anell, Ingrid Margareta & Husteli, Berit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sedimentary architecture of siliciclastic, syntectonic graben and halfgraben fill in Kvalpynten, Edgeøya, Svalbard.
 • Line, Lina Hedvig & Jahren, Jens (2017). Reservoir quality of Anisian and Carnian channels on the southwestern Barents Shelf.
 • Czarniecka, Urszula (2017). Provenance signature of the westerly-sourced siliciclastic deposits in the Triassic of Svalbard.
 • Buckley, Simon John; Ringdal, Kari; Dolva, Benjamin; Lecomte, Isabelle; Eide, Christian Haug & Anell, Ingrid Margareta [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Digital outcrop modelling results and workflows for derived synthetic seismic imaging.
 • Maher, Harmon; Braathen, Alvar; Mulrooney, Mark; Ogata, Kei; Osmundsen, Per Terje & Senger, Kim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Regional fracture systems & local fracture domains in Svalbard's diabase sills .
 • Olaussen, Snorre (2017). Upper Triassic to Middle Jurassic key sequence stratigraphic surfaces onshore offshore Arctic Norway; guidelines for prediction of facies development.
 • Eide, Christian Haug; Klausen, Tore Grane; Katkov, Denis; Suslova, Anna & Helland-Hansen, William (2017). Linking an Early Triassic delta to antecedent topography: source-to-sink study of the southwestern Barents Sea margin.
 • Czarniecka, Urszula (2017). Westerly-sourced siliciclastic deposits in the Triassic of Svalbard as a part of the source to sink framework of the Arctic.
 • Braathen, Alvar; Mulrooney, Mark; Haile, Beyene Girma; Appleyard, Tyler Ross; van Yperen, Anna Elisabeth & Smyrak-Sikora, Aleksandra Anna [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). “Delta collapse” – Edgeøya delta system compared to the Ferron delta (Utah) .
 • Yenwongfai, Honore Dzekamelive; Mondol, Nazmul Haque; Lecomte, Isabelle & Faleide, Jan Inge (2017). Quantitative Seismic interpretation strategies for petrofacies discrimination within the Triassic: A Goliat Case Study.
 • Braathen, Alvar (2017). Trias North – from ambitions to results – did we answer the key questions?
 • Mulrooney, Mark; Rismyhr, Bjarte; Yenwongfai, Honore Dzekamelive; Leutscher, Johan; Olaussen, Snorre & Braathen, Alvar (2017). Impacts of small‐scale faults on continental to coastal plain deposition: Evidence from the Realgrunnen Subgroup in the Goliat field, Southwest Barents Sea, Norway.
 • Smyrak-Sikora, Aleksandra Anna (2017). Sedimentary architecture of halfgrabens and grabens fill; Kvalpynten, SW Edgeøya.
 • Line, Lina Hedvig; Jahren, Jens & Hellevang, Helge (2017). Diagenesis and Reservoir Quality of Anisian and Carnian channels in the southwestern Barents Sea.
 • Eide, Christian Haug; Klausen, Tore Grane & Helland-Hansen, William (2017). An integrated view of sedimentary systems in the Triassic Barents Sea.
 • Anell, Ingrid Margareta; Braathen, Alvar; Røhnert, Daniela; Ogata, Kei; Osmundsen, Per Terje & Smyrak-Sikora, Aleksandra Anna [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Findings of five field foragings. Sandbody distribution, clinoform geometries and depositional environments of Edgeøya, Svalbard.
 • Haile, Beyene Girma; Klausen, Tore Grane; Czarniecka, Urszula; Xi, Kelai; Jahren, Jens & Braathen, Alvar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Diagenesis of Upper Triassic sandstones, Edgeøya, Svalbard.
 • Ogata, Kei; Mulrooney, Mark; Braathen, Alvar; Maher, Harmon; Smyrak-Sikora, Aleksandra Anna & Anell, Ingrid Margareta [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Architecture, deformation style and petrophysical properties of a Late Triassic growth fault system in southern Edgeøya, East Svalbard.
 • Faleide, Jan Inge (2017). Barents shelf tectonic evolution – recent advances .
 • Line, Lina Hedvig; Jahren, Jens & Hellevang, Helge (2017). Diagenesis and Reservoir quality of Anisian and Carnian channels in the southwestern Barents Sea.
 • Helland-Hansen, William; Eide, Christian Haug; Klausen, Tore Grane & Braathen, Alvar (2017). Internasjonal forskningsgruppe studerer triaslagrekken på Svalbard og i Barentshavet med nytt blikk: Ny forståelse av et gigantisk elve- og deltasystem.
 • Gabrielsen, Roy Helge; Sokoutis, Dimitrios; Willingshofer, Ernst & Faleide, Jan Inge (2016). Experiments on horizontal and vertical fault linkage and its relevance for the Hoop Fault Complex.
 • Eide, Christian Haug (2016). Reservoir architecture from outcrops: Understanding controls on seismic-to-core scale heterogeneities.
 • Eide, Christian Haug; Schofield, Nick; Lecomte, Isabelle; Buckley, Simon John & Howell, John Anthony (2016). Seismic imaging of deeply emplaced sill complexes.
 • Eide, Christian Haug & Helland-Hansen, William (2016). Mass-balance of an Induan (Early Triassic) Fennoscandian-derived source-to-sink system in the Barents Sea: Implications for early Triassic landscape and exhumation.
 • Klausen, Tore Grane; Helland-Hansen, William & Müller, Reidar (2016). Quantitative clinoform characterization –Triassic Barents Sea offshore Northern Norway.
 • Eide, Christian Haug & Klausen, Tore Grane (2016). Source-to-Sink and sediment balance of the Triassic Barents Sea: Changes in paleogeography and reservoir properties in response to contrasting sediment supply.
 • Paterson, Niall William & Mangerud, Gunn (2016). Heading towards a refined palynozonation for the late Middle - Late Triassic of the Barents Sea area.
 • Mørk, Atle (2016). The geology of North Eastern Svalbard as studied summer 2015.
 • Haile, Beyene Girma; Klausen, Tore Grane; Hellevang, Helge; Jahren, Jens & Bjørlykke, Knut (2016). Burial diagenesis of De Geerdalen Formation control by depositional facies distribution, Edgeøya, Svalbard.
 • Mueller, Steven & Kürschner, Wolfram Michael (2016). The Carnian Pluvial Phase in the Boreal.
 • Mulrooney, Mark; Braathen, Alvar & Leutscher, J (2016). Structural Architecture of the Goliat Field, SW Barents Sea, Offshore Norway.
 • Eide, Christian Haug; Klausen, Tore Grane; Anell, Ingrid Margareta; Suslova, Anna; Katov, Denis & Helland-Hansen, William (2016). Source-to-sink and mass-balance of the entire Triassic Barents Sea - Ideas, Plans and preliminary results.
 • Gac, Sebastien & Faleide, Jan Inge (2016). Contractional structures in the Barents Sea: Insights from numerical modeling.
 • Buckley, Simon John; Ringdal, Kari; Lecomte, Isabelle; Anell, Ingrid Margareta; Braathen, Alvar & Eide, Christian Haug (2016). Virtual outcrops to synthetic seismic modelling.
 • Anell, Ingrid Margareta; Lecomte, Isabelle; Braathen, Alvar & Buckley, Simon John (2016). Synthetic seismic expression of the onshore Kvalpynten case study: Growth-faults. Low-angle prograding deltaic system.
 • Line, Lina Hedvig & Jahren, Jens (2016). Reservoir characterization of Middle – Upper Triassic Kobbe and Snadd Formations in the southwestern Barents Sea. The role of chlorite coating.
 • Braathen, Alvar (2016). The Trias North project - status per May 2016.
 • Ogata, Kei; Mulrooney, Mark; Braathen, Alvar; Maher, Harmon; Smyrak-Sikora, Aleksandra Anna & Anell, Ingrid Margareta [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2016). Field-based characterisation and analogue modelling of the South Edgeøya growth faults systems.
 • Eide, Christian Haug (2016). Jakta på storflaumen - Ka vil DU bli? Feltgeolog?
 • Eide, Christian Haug (2016). Flaum på Vestlandet - Tankar om den store flaumen i 2014.
 • Braathen, Alvar (2016). Svalbardfjell løser oljegåten i Barentshavet. [Fagblad]. Apollon.
 • Eide, Christian Haug (2016). Magmatiske intrusjoner på Øst-Grønland. geoforskning.no.
 • Eide, Christian Haug & Haflidason, Haflidi (2016). Den store flaumen i 2014 - Fjordsediment som arkiv for før-instrumentelle flaumar på Vestlandet.
 • Eide, Christian Haug (2016). Tana - a very old river: Linking an Early Triassic delta to antecedent topography.
 • Maher, Harmon; Senger, Kim; Ogata, Kei; Braathen, Alvar; Mulrooney, Mark & Smyrak-Sikora, Aleksandra Anna [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Mesozoic Regional Stress Field Evolution in Svalbard.
 • Haile, Beyene Girma; Hellevang, Helge & Jahren, Jens (2018). Reservoir quality of the Upper Triassic to Lower Jurassic sediments, NW Barents Shelf. Understanding porosity evolution through diagenesis and sedimentology. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710.
 • Eide, Christian Haug & Løvestad, Aasmund Olav (2018). Mudstone-rich fluvial systems as reservoirs: The Brushy Basin Member of the Morrison Formation, Eastern Utah. Universitetet i Bergen.
 • Eide, Christian Haug & Friestad, Espen (2018). Synthetic seismic modelling of fluvial channels in the Blackhawk Formation as an analogue to the Triassic Barents Sea. Universitetet i Bergen.
 • Solvang, Ole-Marius; Eide, Christian Haug; Helland-Hansen, William; Mangerud, Gunn & Olaussen, Snorre (2017). Sedimentological and petrographical investigations of the Early Triassic Vardebukta Formation on western Spitsbergen. Universitetet i Bergen.
 • Flesland, Malin; Eide, Christian Haug & Lecomte, Isabelle (2017). Controls on architecture and seismic imaging of igneous intrusions: Examples from LIDAR outcrop data on Traill Ø (East Greenland) and seismic data from the conjugate Møre Margin. Universitetet i Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. feb. 2015 14:02 - Sist endret 3. mars 2022 10:51