Priser til geovitere: Beste poster til MSc student Maria Forsgård og beste foredrag til PhD stipendiat Kristin S. Myhra

I mars fikk to studenter fra Institutt for geofag priser for henholdsvis beste studentposter på det 23. nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljø der Maria Forsgård fikk en pris fra Norsk hydrologiråd. Den andre prisen gikk til PhD stipendiat Kristin Sæterdal Myhra for beste foredrag på Ungeo-konferansen Geology-Rocks 2014.

Maria Forsgård. Foto: GKT

Aktuell Maria Forsgård: Pris til beste studentposter om hydrogeologi

I mars ble det 23. nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljø arrangert i Trondheim. Her fikk geostudent Maria Forsgård tildelt Norsk hydrologiråd sin pris for beste studentposter. Posteren hadde tittel: Kartläggning av hydrogeologiska förhållanden i Ånes, Søndre Land. Geofysiska undersökningar, pumptest och modellering.

Forsgård går på masterstudiet i Geosciences ved Institutt for geofag, UiO og forsøker i masteroppgaven å lage en modell over grunnvannsforholdene i Ånes (Oppland). Her har det kommunale vannverket tidvis har hatt problem med forurensning i vannet. Med mer kunnskap om grunnsvannstilstrømmingen kan det bli mulig å beskytte grunnvannet. Prosjektet hun arbeider med er i samarbeid professor Per Aagaard og postdoktor Carlos Duque fra institutt for geofag, UiO, samt M. Brömssen og M. Helgestad fra Rambøll.

Konferansen ble arrangert av Grunnvann og urbangeologi ved NGU, 11.-12. mars 2014 og hadde ca 50 deltagere.

Aktuell Kristin Myhra: Pris til beste foredrag på Geology-Rocks

Kristin Sæterdal Myhra. Foto: Privat

PhD stipendiat Kristin Myhra vant prisen for beste foredrag på UNGGEO-konferansen 2014 "Geology-Rocks" i Trondheim, 21. mars. Tittel på foredraget var: "Towards a better understanding of the rock wall thermal regime and stability in Norway."

I sitt doktorgradsarbeid arbeider hun med permafrostens innvirkning på stabiliteten i bratte fjellvegger. Motivasjonen for dette er at det ser ut til å være et økende antall fjellskred i alpine områder. Samtidig vet vi at permafrost har innvirkning på stabiliteten og at tinende permafrost kan føre til mer ustabile fjellpartier. Permafrost er definert ved temperatur, og per definisjon er permafrost tilstede hvis temperaturen i bakken har vært under 0 grader celcius de to siste årene. For å vite hvilken rolle tining av permafrost spiller for steinskred og økende ustabilitet må vi ha kunnskap om permafrostens utbredelse både per i dag, i fortiden og i fremtiden. Myhra modellerer hvordan temperaturregimet i fjellvegger har utviklet seg fra midten av 1800-tallet og frem til i dag.

Myhra er PhD stipendiat ved Seksjon for naturgeografi og hydrologi, Institutt for geofag med professor Bernd Etzelmüller som veileder og arbeider sammen med Sebastian Westermann. Hun dro på Geology Rocks for å møte andre unge forskere innen geofag.

UNGGEO-konferansen 2014 i Trondheim gikk av stabelen 21. mars 2014. Arrangør var Norges geologiske undersøkelse (NGU). Konferansen samlet over 100 unge studenter og forskere innen geologi.

 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 31. mars 2014 12:14