CryoJaNo = Norway-Japan!

Geografene på Institutt for geofag var nylig på Japan-Norway Arctic Science Week 2016 i Tokyo. Før det gikk turen til Hokkaido University i Sapporo i anledning kick-off for det SIU-finansierte japansk-norsk samarbeidet - Cryospheric field observations, monitoring and modelling - CryoJaNo.

Sapporo: Kjernegruppen i CryoJaNo samarbeidet. Fremst til venstre førsteamanuensis Mamoru Ishikawa, Hokkaido University og UiO professor Bernd Etzelmuller til høyre i bildet. I bakgrunnen fra venstre: Tatsuya Watanabe (Kitami), Karianne Lilleøren (UiO), Ralf Grewe (Hokkaido U), Thorben Dunse (UiO), Jon Ove Hagen (UiO), Shin Sugiyama (Hokkaido U.) Foto: Runo Isaksen/SIU

Sapporo: Kjernegruppen i CryoJaNo samarbeidet. Fremst til venstre førsteamanuensis Mamoru Ishikawa, Hokkaido University og UiO professor Bernd Etzelmuller til høyre i bildet. I bakgrunnen fra venstre: Tatsuya Watanabe (Kitami), Karianne Lilleøren (UiO), Ralf Grewe (Hokkaido U), Thorben Dunse (UiO), Jon Ove Hagen (UiO), Shin Sugiyama (Hokkaido U.) Foto: Runo Isaksen/SIU

Japan-Norway Arctic Science Week 2016 ble arrangert i Tokyo av Norges Forskningsråd, SiU og Innovasjon Norge og andre aktører tidligere i juni. Fra Institutt for geofag var flere til stede i Tokyo. Før dette hadde de vært på et kick off møte ved Hokkaido University, Sapporo for et nytt samarbeid om forskning og utdanning innen kryosfæren (is, snø, permafrost);

CryoJaNo - Cryospheric field observations, monitoring and modelling. Logo: GEOHYD

Cryospheric field observations, monitoring and modelling - CryoJaNo

CryoJaNo er et trårig program som er finansiert av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i Nordområdeprogrammet. 

Et av målene for samarbeidet er å øke fokus på Arktis og klimaendringer, ved å bidra til forskning på og utdanning. Et annet mål i SiUs Nordområdeprogram er å fremme internasjonalt samarbeid.

Observasjon, overvåkning og modellering av kryosfæren

I løpet av både møtet i Sapporo og senere i Tokyo, presenterte de norske aktørene sin forskning innen observasjon, overvåkning og modellering av permafrost og isbreer. De japanske kollegene kunne på sin side vise til sin forskning i de samme fagområdene. 

Foreløpig er det avholdt to kurs i utdanningsdelen av programmet; et i permafrost modelling i Hokkaido/Sapporo (februar/mars 2015) og ett i cryospheric modelling i Oslo (januar 2016) der i alt fem japanske PhD studenter og flere vitenskaplige ansatte, fulgte undervisningen i GEO9440 - Cryospheric modelling, Institutt for geofag. De deltok i utvekslingprosjektet CryoEAST, også dette med støtte fra SIUs Nordområdeprogram.

Kjernegruppe fra Institutt for geofag og Hokkaido University

Flere fra Institutt for geofag deltar i kjernegruppen for programmet, professorene Bernd Etzelmuller (permafrost/geomorfologi) og Jon Ove Hagen (glasiolog) og flere yngre forskere på kryosfæren fra Seksjon for geografi og hydrologi, Institutt for geofag bidrar. Univ. lektor Karianne Lilleøren er adminstrativt og utdanningsleder for programmet. Den andre norske partneren er Universitetssenteret på Svalbard – UNIS, som også representert på Japan-Norway Arctic Science Week og kick off for programmet CryoJaNo, med Prof. Hanne Christiansen.

Fra Hokkaido University er en viktig person førsteamanuensis Mamoru Ishikawa, men også flere andre deltar slik som professor Shin Sugiyama og Ralf Grewe. Dessuten bidrar forskere fra Kitami Institute of Technology (også Hokkaido) og Tsukabe University i samarbeidet.

Om Hokkaido University

Hokkaido er med i Japans National Seven Universities, og er regnet som et av de beste universitetene i Japan. Universitetet ligger i Sapporo, har over 20 000 studenter og selve Campus dekker 3 km2. Hokkaido University ble etablert i 1876. Kilde: Wikipedia.

Webside: http://www.oia.hokudai.ac.jp/

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 24. juni 2016 13:03 - Sist endret 28. okt. 2019 11:07