Med i nytt FME-senter for CO2 håndtering

Fagmiljøet for CO2 håndtering ved Institutt for geofag ledet av Per Aagaard og Alvar Braathen, kan nå glede seg over å bli partner i et nytt FME. Det nye senteret er et samarbeid bl.a med UiOs Nordisk institutt for sjørett m.fl. og Sintef Energi er vertsinstitusjon.

Olje- og energiminister Tord Lien offentliggjorde de åtte nye FME-sentrene på Energiforskningskonferansen 26. mai, Oslo. Institutt for geofag sitt forskningmiljø for CO2 håndtering inngår i et av de nye. Foto: OED

Olje- og energiminister Tord Lien offentliggjorde de åtte nye FME-sentrene på Energiforskningskonferansen 26. mai, Oslo. Institutt for geofag sitt forskningsmiljø for CO2 håndtering inngår i et av de nye. Foto: OED

Institutt for geofag har et stort forskningsmiljø innen CO2 håndtering dvs fangst og lagring av CO2. Fagmiljøet som er forankret i geologi og miljøgeologi deltar i FME senteret SUCCESS, som nå går inn i de to siste år av programperioden. 

Nå kan alle i fagmiljøet til professor emeritus Per Aagaard og professor Alvar Braathen glede seg over å bli med i et nytt FME for videre forskning på miljøvennlig energi og teknologi for CO2 fangst og lagring. 

Sentertildelingene ble annonsert av olje- og energiminister Tord Lien på Forskningsrådets energikonferanse den 26. mai 2016 i Oslo. Oppstart for sentrene blir i 2017.

Et nasjonalt og internasjonalt partnerskap - Norwegian CCS Research Centre (NCCS)

Det nye senteret heter Norwegian CCS Research Centre (NCCS), og har SINTEF Energi som vertsinstitusjon. Men det nye senteret består av mange partnere.

Senteret er et nasjonalt og internasjonalt CCS partnerskap mellom operatører, leverandører og forskere som har forent krefter for å bidra til realisering av fullskala CCS prosjekter og at Nordsjøen blir Europas CO2 lager. Utvikling av teknologi for lagring av CO2 skal bidra til store kutt i globale CO2-utslipp.

Et av tre nye FME der UiO inngår som partnere

Det nye senteret består av 8 forskningspartnere og 25 brukerpartnere. Programperioden er opptil åtte år med oppstart i 2017.  

Det er to partnere som deltar i NCCS-senteret fra UiO. I tillegg til Institutt for geofag skal Nordisk institutt for sjørett, ved Det juridiske fakultet også delta. 

Institutt for geofag gratulerer!

 

Om Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

FMEene støttes av Norges Forskningråd som de også rapporterer til. Programperioden er opptil åtte år. Les mer om FME ordningen.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 31. mai 2016 09:12 - Sist endret 28. okt. 2019 10:38