EGU posterpris til Hans Brenna i Atmospheric Sciences

Det er ikke mange som får Outstanding Student Poster and PICO (OSPP) Awards fra European Geosciences Union. Det er mange postere og vurderingene er grundige. Hans Brenna, stipendiat ved Institutt for geofag var en av de heldige i 2018, og får utmerkelsen for en poster innen Atmospheric Sciences.

Hans Brenna. Foto: GKT/GEO

Hans Brenna. Foto: GKT/GEO

Europas største konferanse i geofag er EGU General Assembly og ble arrangert i Wien 7.-12. april, 2018.

Konferansen dekker alle geofaglige disipliner, og hadde i år over 15 000 delatgere fra 106 land. Hele 53% av deltagerne er under 35 år.

Hans Brenna er stipendiat ved Institutt for geofag og deltok med en poster i fagområdet Atmospheric Sciences med forskerne Kutterolf og Krüger. Tittel for posteren var Global ozon depletion and increase of UV radiation caused by pre-industrial tropical volcanic eruptions.

Vulkanutslipp gir uttynning av ozon og økt UV-stråling

Brennas et co sitt posterbidrag omhandler utslipp av gasser fra vulkankjeden The Central America Volcanic Arc. Denne vulkankjeden er en del av Ildringen som ligger rundt og i Stillehavet, og har 75 % av alle kjente vulkaner (aktive og sovende) i verden. 

The Central America Volcanic Arc i Sør Amerika er en av de mest aktive vulkanske områdene i verden, og forårsaker store utslipp av gasser til atmosfæren. Brenna et co har analysert utslipp av gassene svovel og halogen i pre-industriell tid, minkende ozon i atmosfæren og økning av UV-stråling. Noen av deres konklusjoner er at kombinasjonen halogen og svolvel til sammen påvirker uttynning av ozon i stratosfæren globalt sett, kan påvirke ozon hull over Antarktis, og kan påvirke helse, landbruk og miljø. 

Brenna arbeider på Seksjon for meteorologi og oseanografi, Institutt for geofag. Han er meteorolog og arbeider med velkjente klimamodeller og implikasjoner ved vulkanutslipp på atmosfæren. 

Institutt for geofag gratulerer!

 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 26. okt. 2018 14:36 - Sist endret 26. okt. 2018 14:37