Professor Johan Ludvig Sollid til minne

Professor Emeritus i naturgeografi Johan Ludvig Sollid ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, gikk bort 29. mars 2019, nesten 87 gammel. En markant og sterk fagperson minnes.

Professor Johan Ludvig Sollid fotografert i mai 1998 ved det nye PACE-borehullet på Janssonhaugen, Svalbard. Foto: Ketil Isaksen fra: (C) Norsk geografisk tidskrift, 2002, issue 2 (editorial).

Professor Johan Ludvig Sollid fotografert i mai 1998 ved det nye PACE-borehullet (permafrost) på Janssonhaugen, Svalbard. Foto: Ketil Isaksen fra: (C) Norsk geografisk tidskrift, 2002, issue 2 (editorial).

I går fikk vi melding om at Johan Ludvig Sollid, professor i naturgeografi, har gått bort i en alder av nesten 87 år. Han har vært ansatt ved Universitetet i Oslo siden 1962, til han gikk av med pensjon i 2002. 

Johan Ludvig Sollid var en markant skikkelse for geografifaget i Norge, og ved Universitetet i Oslo. Han har ledet gamle Geografisk institutt i flere perioder, og har også vært svært delaktig i prosessene som førte til sammenslåing til vårt nåværende Institutt for geofag i 2003.

Gjennom sitt arbeid ved Geografisk institutt arbeidet han i alle år med å videreutvikle forskningen og ta nye initiativ.

Sollid var en pionér med nye kartleggingsmetoder (Geografiske Informasjonssystemer og fjernanalyse ved fly og satellittbilder), og initierte og utviklet et laboratorium for GIS og fjernanalyse ved instituttet som en integrert del av forskningen og undervisningen. Denne delen er i dag vårt fagfelt "geomatikk", med stor forsknings- og formidlingsaktivitet. 

 

Av Bernd Etzelmüller - professor i fysisk geografi, Jon Ove Hagen - professor i glasiologi, professor Lene M. Tallaksen, leder ved Seksjon for geografi og hydrologi, andre kolleger ved seksjonen

Kolleger ved Institutt for geofag, UiO

 

Publisert 3. apr. 2019 10:40 - Sist endret 3. apr. 2019 10:40